Doktorandi z KMSD publikovali článek v prestižním časopise Southeast European and Black Sea Studies

Mgr. Nikola Adamovská, Ing. Michaela Zemanová a Mgr. Bilal Bahadir Karaca

z Katedry mezinárodních a diplomatických studií

publikovali článek s názvem „Cesta z krize? role měst v evropeizaci: studie diplomacie města Soluně“.

v časopise Southeast European and Black Sea Studies.

Článek přispívá k málo probádané oblasti paradiplomacie a klade si za cíl prohloubit poznatky o tom, jak intenzivně je diplomacie subnárodních celků propojena se zahraniční politikou jejich centrálních vlád. V návaznosti na vybranou případovou studii se zaměřuje na odhalení okolností, které nutí města k autonomní diplomatické činnosti, a na následné důsledky pro proces evropeizace regionu. Závěry odhalují, že diplomacie měst v Soluni využívá europizaci regionu a má schopnost doplňovat zahraniční politiku řecké vlády. Článek rovněž tvrdí, že přeshraniční působení měst znamená možnosti další europizace regionu.

Pokud si chcete přečíst celý článek, kontaktujte autory pro bezplatný přístup.

Southeast European and Black Sea Studies (SEEBSS) je multidisciplinární časopis, který publikuje srovnávací analýzy napříč zeměmi a nový výzkum jednotlivých zemí v rámci regionu jihovýchodní Evropy a Černého moře. Hlavními obory, které časopis pokrývá, jsou politologie a mezinárodní vztahy, politická ekonomie, politická antropologie a pozdně moderní a soudobé dějiny. Časopis se snaží publikovat výzkum, který se odpoutává od tradičních etnocentrických přístupů a rozvíjí hlubší a plodnější porozumění dané oblasti, a poskytuje fórum pro akademické i původní politicky orientované články.

Autoři článku:

Mgr. Nikola Adamovská

Mgr. Nikola Adamovská

je doktorandkou v oboru mezinárodních vztahů a zabývá se klimatickou politikou a paradiplomatikou na základě teorie sociálních hnutí a analýzy sociálních sítí. Ve své disertační práci se zaměřuje na zapojení měst do globální správy klimatu s využitím přístupu založeného na kombinovaných metodách.

Ing. Michaela Zemanová

Ing. Michaela Zemanová

je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a v současné době je doktorandkou oboru Mezinárodní politické vztahy na katedře mezinárodních a diplomatických studií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na víceúrovňové vládnutí, globalizaci, emoce, identitu a kulturu v mezinárodních vztazích.

Mgr. Bilal Bahadır Karaca

Mgr. Bilal Bahadır Karaca

je studentem doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Mezinárodní a diplomatická studia. Magisterský titul v oboru mezinárodní vztahy získal na Univerzitě Karlově. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zahraniční politiku středoevropských států a Turecka. Velmi dobře se orientuje také v tématech migrace a zahraniční politiky balkánských zemí.

Doktorandi z KMSD publikovali článek v prestižním časopise Southeast European and Black Sea Studies