Den Španělska / Día de España na FMV

V úterý 9. dubna 2019 proběhl na FMV VŠE Den Španělska (Día de España), který organizovala Katedra románských jazyků ve spolupráci s Obchodní kanceláří a Velvyslanectvím Španělska.

Svou přítomností nás poctil J. E. Ángel Lossada Torres-Quevedo, obchodní rada José Manuel Revuelta Lapique, ředitelka Instituto Cervantes Luisa Fernanda Garrido Ramos, vedoucí sekce pro vzdělávání Španělského velvyslanectví Amaya Cal Linares a vedoucí oddělení zahraničních vztahů univerzity ESIC Antonio Alcántara Lera.

Akci zahájil děkan FMV, doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Během jednotlivých vystoupení byli studenti informováni o možnostech, které jim tyto instituce nabízejí, a zároveň kladli četné otázky týkající se organizace akademického roku a studentského života ve Španělsku. PhDr. Ludmila Mlýnková z KROJ informovala studenty o možnostech stáží a o Přípravném kurzu na zkoušku Madridské obchodní komory, který katedra už čtvrtým rokem úspěšně realizuje ve spolupráci s Obchodní kanceláří Španělského velvyslanectví. Akce se setkala s velkým zájmem ze strany studentů.