Děkan Josef Taušer převzal z rukou rektorky jmenovací dekret pro své druhé funkční období

Ve středu 29. ledna převzal děkan fakulty doc. Josef Taušer z rukou rektorky VŠE prof. Hany Machkové jmenovací dekret pro své druhé funkční období, které začíná 1. února 2020 a potrvá čtyři roky. Akademický senát FMV děkana zvolil v listopadu 2019.

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu, kde se specializuje na problematiku mezinárodního finančního řízení. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní obchod. V letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV, od roku  2016 vykonává funkci děkana FMV.