Hledat
Pokročilé hledání
Zkušenosti stážistky FMV ze stáže v Českém centru (Mnichov)

61. Ve které organizaci jsi stážovala? Kde se nachází?

Svojí stáž jsem absolvovala v Českém centru Mnichov v Německu od začátku září do konce listopadu 2014.

2. Jak vypadal tvůj pracovní den? Jaké byly tvé kompetence a za co jsi zodpovídala?

Jako stážista v Českém centru Mnichov jsem měla pracovní dobru od 9 do 17 hodin, přičemž pokud byla na některých večerních akcích centra vyžadována také má účast (například z důvodu pořizování záznamu z večera), bylo možné si tento přesčas následně kompenzovat náhradním volnem. Do mých kompetencí spadala především správa komunikačních kanálů centra, tedy facebooku a webových stránek centra, což obnášelo zejména psaní textů o plánovaných akcích centra v českém a německém jazyce. Dalšími úkoly byla pak komunikace s partnery akcí, umělci a návštěvníky, podpora vedení při organizačních záležitostech, překlady čeština-němčina-čeština, rešerše a vyhledávání nových komunikačních partnerů centra. Některé úkoly závisely na povaze plánovaných akcí – například pro 14. Týden českého filmu jsem zpracovávala a vyhodnocovala dotazníkové šetření pro průzkum publika, při přípravě výstavy obrazů karikaturisty a grafika Jiřího Slívy jsem se třeba naučila i paspartovat obrazy. Nejednalo se tedy o práci stereotypní, jelikož každá z akcí centra byla svým způsobem jedinečná.

CC3. Co bylo pro tebe při výběru stáže důležité?

Chtěla jsem získat zkušenosti z jiného směru a oblast kultury se mi jevila jako velmi zajímavá. Důležité pro mě bylo, aby se nejednalo o stáž, kterou si člověk někde „odsedí“ a nic si neodnese. Proto jsem se před výběrovým řízením sešla se slečnou, která stáž v Českém centru Mnichov absolvovala asi rok přede mnou, abych přesně věděla, co práce v centru obnáší.

4. Jak bys zhodnotila přínos stáže? Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

Určitě kladně, rozšířila jsem si obzory, oprášila němčinu, poznala nové lidi a kulturu. Líbila se mi rozmanitost mých úkolů. V Českém centru Mnichov byl skvělý kolektiv, což je pro mě také velmi důležité.

5. Jak probíhala procedura vyřizování stáže?

Stáž v Českých centrech byla nabízena přímo fakultou, takže vyřizování nebylo nijak složité. Přihlásila jsem se do výběrového řízení, jehož součástí byl motivační dopis a návrh projektu stáže. Poté jsem ze strany VŠE byla navržena Českému centru Mnichov, které mi pak mou účast potvrdilo. Jelikož se jednalo o stáž v rámci EU, nemusela jsem před odjezdem zařizovat téměř nic, pouze si vyřídit pojištění a najít si ubytování (což tedy není v Mnichově úplně jednoduché).

6. Co bys doporučila studentům začínajícím na FMV? Jak se dá vytěžit ze studia co nejvíc?

Určitě je škoda nevyužít možnosti, jaké VŠE nabízí, ať už se jedná o výjezdy pracovní či studijní. V dnešní době se mezinárodní společnosti po zahraničních zkušenostech vyloženě ptají a nemít žádnou zahraniční zkušenost může být ve výběrovém řízení i diskvalifikační. Navíc díky výjezdu do zahraničí poznáte nové pracovní či studijní prostředí, kulturu, známé a z toho všeho můžete v budoucnu čerpat.

Mnichov_Madl

7. Koho zajímavého jsi měla tu čest potkat?

Režiséra Jirku Mádla a producenta Miloslava Šmídmajera při prezentaci filmu Pojedeme k moři v rámci 14. Týdne českého filmu, karikaturistu a ilustrátora Jiřího Slívu při vernisáži jeho výstavy v prostorách centra, písničkáře Jaroslava Hutku při jeho koncertu, režiséra Zdeňka Tyce, při představení jeho filmu Jako nikdy a další

8. Jednalo se o tvou první zahraniční zkušenost? Absolvovala jsi už v rámci VŠE zahraniční studijní pobyt?

V letním semestru 2013 jsem absolvovala studijní pobyt na TU Braunschweig v Německu.

9. V čem je země, ve které jsi byla unikátní/specifická/jiná?

Německo jako takové asi zas tak odlišné není, ale Mnichov jakožto hlavní město Bavorska ano – i s dobrými znalostmi němčiny bavorštině prostě neporozumíte, takže „Wie bitte?“ se stane jednou z vašich oblíbených frází, půl hodinové zpoždění metra je úplně normální, takže rychle přesedláte na kolo a pozor, v období Oktoberfestu je téměř ostuda vyrazit z domu bez „dirndlu“ či „lederhosen“!

Bc. Andrea Němcová