Hledat
Pokročilé hledání
Závěrečný worshop projektu OPPA

30.6.2015 14:00

OPPA_logo_bez_textuDne 30. června 2015 od 14:00 se na NB 244 koná závěrečný workshop projektu OPPA, který realizuje Fakulta mezinárodních vztahů od 1. dubna 2014. Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) nese název Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V LS 2014/2015 projekt vrcholí inovací zásadních předmětů v programu Mezinárodní ekonomické vztahy a podporou desítek stáží v ČR i v zahraničí.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost absolventů studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy na domácím i mezinárodním trhu práce rozvojem systému pracovních praxí a stáží a implementace praktických metod výuky založených na spolupráci s firmami a institucemi v oborech relevantních pro zaměření studia na Fakultě mezinárodních vztahů. V rámci projektu budou realizovány zejména tyto činnosti:

Rozvoj systému stáží a praxí, a to jak v českých firmách orientujících se na zahraniční trhy, tak ve firmách a institucích v zahraničí.

Zapojení manažerů a kompetentních pracovníků těchto firem do výuky v rámci programu Mezinárodní ekonomické vztahy.

Zpracování reálných případových studií a jejich implementace do výuky v rámci programu Mezinárodní ekonomické vztahy.

Podpora zpracování diplomových prací zaměřených na reálné případy a požadavky firem.

Vzdělávání zaměstnanců FMV v oblasti praktických metod výuky a spolupráce s firmami a sdílení mezinárodních zkušeností s obdobně zaměřenými vysokými školami.

V rámci závěrečného workshopu budou prezentovány výsledky implementace 10 případových studií zpracovaných zaměstnanci FMV, zkušenosti s inovací předmětů a počty realizovaných praxí a stáží pro studenty FMV: http://fmv.vse.cz/studenti/praxe/.

OPPA