Hledat
Pokročilé hledání
Za docentkou Juditou Štouračovou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů oznamuje, že dne 22. srpna 2017 zemřela ve věku 80 let paní doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu a proděkanka bývalé Fakulty obchodní.

Doc. Štouračová vystudovala Vysokou školu ekonomickou a působila v oboru zahraničního obchodu v pedagogické, vědecké i publikační oblasti. Pracovala v Ústavu vnějších ekonomických vztahů při ministerstvu zahraničních věcí, a to až ve funkci ředitelky odboru.

Zabývala se rovněž ekonomickou diplomacií. Přišla s myšlenkou založení agentury na podporu zahraničního obchodu a po vzniku agentury CzechTrade v roce 1997 byla jeho první generální ředitelkou, a to až do roku 2000. V letech 2000 až 2004 byla velvyslankyní v Bělehradu. Na konci svého působení tam získala vysoké vyznamenání Řád jugoslávské hvězdy.