Hledat
Pokročilé hledání
Workshop k tvorbě případových studií (OPPA)

OPPA_logo_bez_textuV pondělí 30. června 2014 se na FMV VŠE v Praze uskutečnil workshop s cílem prezentovat a diskutovat možnosti on-line podpory výuky a vhodné postupy při tvorbě případových studií a jejich využití ve výuce.Workshop a diskuse se týkaly moderních e-learningových prostředků, vhodných typů případových studií a možností, které fakultě nabízí členství v The Case Centre (www.thecasecentre.org). - mezinárodní organizaci podporující univerzity z celého světa v tvorbě a využití případových studií.

 

Jako první bod programu bylo vystoupení Malgorzaty Jaroszewské ze společnosti Pearson, která představila možnosti, které skýtá on-line podpora výuky ze strany vydavatelství odborných knih a učebnic (zadávání studijních aktivit, jejich hodnocení, tvorba studijních plánů, práce s odkazy na dodatečné relevantní zdroje dat, práce se studenty ve skupinách a iniciace jejich aktivity do diskusí ad.). Následovala diskuse ohledně dostupnosti nabízených řešení z hlediska typu a velikosti kurzů, přístupu ze strany studentů a také dalších aplikací (např. www.coursesmart.co.uk, www.learningcatalytics.com). Cílem takto orientovaných opatření je zatraktivnit studium pro studenty užíváním moderních komunikačních technologií, vytvořit větší nároky na studenty, pokud jde o hloubku znalostí a typ rozvíjených dovedností, a dále také podpořit v tomto rámci také jejich větší zapojení přímo do výukového procesu a samotného učení se moderními formami.

Fotka 3Druhým bodem programu byla prezentace zaměřená na správné využívání případových studií ve výuce. Záměrem bylo představit chyby, které jsou nejčastěji identifikovány při tvorbě případových studií (case study – CS) a také při jejich využívání ve výuce. Podkladem pro prezentaci byly poznatky získané v rámci workshopu pořádaným The Case Centre v Barceloně ve dnech 18. až 20. června 2014. Všichni členové zahrnutí do projektu OPPA dostali podkladové materiály, a to jak v elektronické podobě (k dispozici prostřednictvím systému sdílené dokumentace), tak i pořízených knih (Writing Cases, Learning with Cases, Teaching with Cases), s jejichž pomocí budou v následujících měsících zpracovány případové studie do vybraných profilových předmětů FMV.K dispozici všem členům fakulty jsou rovněž praktické materiály nabízené na webových stránkách The Case Centre (www.thecasecentre.org). Vyjma případových studií nabízených v tradiční tištěné podobě jde také o multimediální podklady, odborné články nebo metodické pomůcky pro vyučující. V rámci diskuse byl především dohodnut časový plán práce na případových studiích tak, aby mohl být splněn termín stanovený v projektu. Z praktického pohledu byla pozornost směřována na volbu vhodného typu CS, podstatu úvodní fáze zpracování CS, volbu vhodného tématu a podstatu zkoumaného případu.

V případě zájmu o další průběžné informace o projektu jsou k dispozici webové stránky fakulty: http://fmv.vse.cz/projekt-na-podporu-stazi-a-praktickych-dovednosti-studentu-fmv/.

Fotka 1

Fotka 2

OPPA