Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

21.4.2017

Předsednictvo AS FMV vyhlašuje podle Volebního řádu AS FMV
řádné volby do AS FMV na období 2017-2020
se začátkem funkčního období 1. července 2017 a koncem funkčního období 30. června 2020.

Volby se uskuteční dne 3. května 2017 v areálu VŠE na Žižkově ve vestibulu budovy Italská (mezi menzami) od 10:00 do 16:00.

Kandidátní listina - akademičtí pracovníci

Kandidátní listina - studenti

"Kandidáti se do voleb přihlašují elektronicky ze školní e-mailové adresy. Přihlášky se zasílají na školní e-mailovou adresu: volbyasfmv@vse.cz, ze které kandidát obdrží elektronické potvrzení o přijetí přihlášky, a to bez zbytečného odkladu." Přihlášky se přijímají od vyhlášení voleb do 21. dubna 2017 (včetně).

Vzor přihlášky: "Přihlašuji se tímto do řádných voleb do AS FMV na období 2017-2020.
Jméno příjmení, pracoviště / obor studia, ročník".

Volební komise:

předseda: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. (KSE)
místopředseda: Mgr. Pavla Nováková (KAJ)
člen: Jana Stehlíková (studentka)
Další členové:
Karolína Preclíková (studentka)
Barbora Navrátilová (studentka)
PhDr. Dana Niklesová Ph.D. (KNJ)
doc. PhDr. Pavel Neumann Ph.D. (KSE)
Ing. Mgr. Eliška Kačírková (KPEP)
JUDr. Radim Kříž (KPEP)
Ing. Vít Hinčica, Ph.D. (KMO)
PhDr. Jana Poláková (KAJ)
PhDr. Martina Kusinová (KAJ)
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (KMO)

Adresa pro podávání stížností: stuchliz@vse.cz

V Praze dne 23. 3. 2017
Mgr. Alena Češková
předsedkyně AS FMV

Čtěte také:

Volební programy kandidátů do volebního obvodu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů AS FMV