Výběrové řízení na stáže v LS 2017/2018: Berlín, Brusel, Ženeva, Vídeň a kanceláře CzechTrade po celém světě

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade a na základě memoranda s Ministerstvem zahraničních věcí ČR výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade a ambasádách České republiky, a to hromadně na LS 2017/2018. Termín pro podání přihlášek prodloužen do 31. října 2017.
Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+ a ze stipendijního fondu FMV, na mimoevropské stáže poskytuje podporu stipendijní fond FMV.

Odborné praxe a stáže pro studenty

Nabídka na LS 2017/2018:

Stálá mise ČR v Ženevě - obchodně-ekonomický úsek

Stálá mise ČR v Bruselu - 2 místa

Stálá mise ČR ve Vídni - agenda OBSE - termín přihlášek již 13. října 2017

Velvyslanectví ČR v Berlíně - obchodně-ekonomický úsek

CzechTrade Londýn, Brusel, Madrid, Milán, Bukurešť, Sofia

CzechTrade Chicago, Sydney

CzechTrade Moskva, Jekatěrinburg, Casablanca, Istanbul

CzechTrade Bangkok, Bangalore, Mumbai, Jakarta

Velvyslanectví ČR ve Vídni

 

 

ct

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis v angličtině s uvedením jazykových znalostí a zahraničních zkušeností;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu projektu či diplomové práce, na kterém by student chtěl pracovat a jeho vazby na nabízenou stáž;
  • seznam maximálně 4 stáží, na které se uchazeč hlásí, s uvedeným pořadím preferencí.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 31. října 2017.

Podrobnější popis stáží:

Stálá mise ČR v Ženevě - obchodně-ekonomický úsek

Stážistka z FMV na Stálé Misi ČR v Ženevě
Termín: od poloviny dubna do konce července. WTO, WIPO, obchodní politika.

Stálá mise ČR v Bruselu - 2 místa

Stážista z FMV na největší diplomatické misi ČR
Termín 1: 8. ledna až 29. března 2018, hlavní zaměření: Jednotný trh, jednotný digitální trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I).
Termín 2: 9. dubna až 27. července 2018, hlavní zaměření: Jednotný trh, jednotný digitální trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I).

Stálá mise ČR ve Vídni - agenda OBSE

Termín: 8. ledna – 13. dubna 2018. OBSE.

Velvyslanectví ČR v Berlíně - obchodně-ekonomický úsek

Možno i více stáží v průběhu celého LS, termíny budou řešeny s vybranými kandidáty.

CzechTrade Londýn, Brusel, Madrid, Milán, Bukurešť, Sofia
CzechTrade Chicago, Sydney
CzechTrade Moskva, Jekatěrinburg, Casablanca, Istanbul
CzechTrade Bangkok, Bangalore, Mumbai, Jakarta

Stážisté z FMV na zahraničních kancelářích CzechTrade
Specifické jazykové požadavky nad rámec angličtiny (Düsseldorf - němčina alespoň B2; Miláno – italština alespoň B1; Madrid - španělština alespoň B2; Moskva, Jekatěrinburg, Baku – ruština; Paříž, Brusel - francouzština)
Chicago: 2. ledna - 31. března 2018
Mumbai: mezi 1. únorem a 31. květnem
Jakarta: leden - březen - indonéština výhodou
Londýn: ideálně 15. ledna - 15. dubna (lze domluvit)
Madrid: 1. května - 1. srpna
Moskva, Jekatěrinburg: od dubna 2018
Casablanca: první pololetí roku 2018


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague