5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáže v CzechTrade: Západní Evropa, Východní Evropa i Asie

30.5.2017 21.6.2017

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (především oboru Mezinárodní obchod a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+, na mimoevropské stáže poskytuje podporu stipendijní fond FMV.

Odborné praxe a stáže pro studenty

Stážisté z FMV na zahraničních kancelářích CzechTrade

ct

POZOR: Nabídka na ZS 2017/2018 vhodná i pro první semestr magisterského studia

Bangalore, Mumbai, Šanghaj

Düsseldorf, Londýn, Paříž, Brusel, Madrid, Milán

Budapešť, Varšava, Sofie

Jekatěrinburg, Baku

Termín stáže:

 • září/říjen - listopad/prosinec 2017

Náplň stáží a požadavky:

Náplní stáží v zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade jsou:

 • sektorové analýzy a analýzy trhu a daného teritoria,
 • vyhledávání a zpracování informací, podkladů a kontaktů,
 • komunikace s firmami a asistence při veletrzích,
 • podpora podnikatelských misí.

Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade požadují:

 • dobrou orientaci v makroekonomickém a podnikovém prostředí,
 • analytické myšlení a práci s MS Office,
 • kreativitu a flexibilitu,
 • samostatnost a schopnost kritického myšlení,
 • komunikativnost a zájem o konkrétní témata spojená s teritoriem nebo odvětvím;
 • specifické jazykové požadavky nad rámec angličtiny (Šanghaj - čínština výhodou; Düsseldorf - němčina alespoň B2; Miláno – italština alespoň B1; Madrid - španělština alespoň B2; Jekatěrinburg, Baku – ruština; Varšava - polština; Sofie - bulharština; Paříž, Brusel - francouzština)

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině s uvedením jazykových znalostí a zahraničních zkušeností;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu projektu či diplomové práce, na kterém by student chtěl pracovat a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • seznam maximálně 5 zahraničních zastoupení, na které se uchazeč hlásí, s uvedeným pořadím preferencí.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 21. června 2017.