Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáže v CzechTrade: Madrid, Sao Paulo, Káhira a Varšava

20.1.2017 20.2.2017

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (především oboru Mezinárodní obchod a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+, na mimoevropské stáže poskytuje podporu stipendijní fond FMV. Stáž v Praze bude uznána jako 22F413 za 6 ECTS.

Odborné praxe a stáže pro studenty

Stážisté z FMV na zahraničních kancelářích CzechTrade

ct

POZOR: Nabídka ještě na LS 2016/2017!

Madrid

Sao Paulo

Varšava

Káhira

Termín stáže:

 • únor/březen – květen/červen 2017

Náplň stáží a požadavky:

Náplní stáží v zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade jsou:

 • sektorové analýzy a analýzy trhu a daného teritoria,
 • vyhledávání a zpracování informací, podkladů a kontaktů,
 • komunikace s firmami a asistence při veletrzích,
 • podpora podnikatelských misí.

Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade požadují:

 • dobrou orientaci v makroekonomickém a podnikovém prostředí,
 • analytické myšlení a práci s MS Office,
 • kreativitu a flexibilitu,
 • samostatnost a schopnost kritického myšlení,
 • komunikativnost a zájem o konkrétní témata spojená s teritoriem nebo odvětvím;
 • specifické jazykové požadavky nad rámec angličtiny (Madrid - španělština B2/C1, Sao Paulo - portugalština, Varšava - polština)

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis a motivační dopis;
 • nástin tématu projektu či diplomové práce, na kterém by student chtěl pracovat a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • zastoupení, na které se uchazeč hlásí, s uvedeným pořadím preferencí.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 20. února 2017.