5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáže v CzechTrade: kanceláře po celém světě – termín prodloužen

8.5.2018 10.6.2018

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (včetně studentů prvních semestrů) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+, na mimoevropské stáže poskytuje podporu stipendijní fond FMV.

Odborné praxe a stáže pro studenty

Stážisté z FMV na zahraničních kancelářích CzechTrade

ct

Chicago

Sydney

Bangkok

Bangalore

Mumbaj

Ho Či Minovo Město

Riga

Düsseldorf

Vídeň

Budapešť

Varšava

Londýn

Paříž

Brusel

Madrid

Milán

Moskva, Petrohrad nebo Jekatěrinburg

Baku

Istanbul

Termín stáže:

 • není-li uvedeno jinak jde o tři  měsíce v období září až prosinec 2018
 • Mumbai: říjen 2018 - leden 2019, Düsseldorf: možný již od června 2018, Vídeň: 1.7 - 30.9. a 1.10. - 31.12., Miláno: říjen - prosinec

Náplň stáží a požadavky:

Náplní stáží v zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade jsou:

 • sektorové analýzy a analýzy trhu a daného teritoria,
 • vyhledávání a zpracování informací, podkladů a kontaktů,
 • komunikace s firmami a asistence při veletrzích,
 • podpora podnikatelských misí.

Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade požadují:

 • dobrou orientaci v makroekonomickém a podnikovém prostředí,
 • analytické myšlení a práci s MS Office,
 • kreativitu a flexibilitu,
 • samostatnost a schopnost kritického myšlení,
 • komunikativnost a zájem o konkrétní témata spojená s teritoriem nebo odvětvím;
 • specifické jazykové požadavky nad rámec angličtiny (Ho Či Minovo Město - vietnamština výhodou, Düsseldorf, Vídeň - němčina, Budapešť - maďarština nutná, Varšava - polština nutná, Paříž - francouzština, Madrid - španělština; Milán – italština; Moskva, Petrohrad, Jekatěringurg, Riga – ruština)

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině s uvedením jazykových znalostí a zahraničních zkušeností;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu projektu či diplomové práce, na kterém by student chtěl pracovat a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • seznam maximálně 5 zahraničních zastoupení, na které se uchazeč hlásí, s uvedeným pořadím preferencí;
 • preferovaný termín stáže a možné alternativy.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 10. června 2018.