Výběrové řízení na stáže: LASVIT Londýn a Paříž

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tři čtyřměsíční stáže v české nadnárodní firmě LASVIT, a to na pobočkách v Londýně a v Paříži. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 21 ECTS jako 22F401 Odborná praxe. Na stáž je možno čerpat finanční podporu z fondů Eramsus+.

Období: únor - červen 2018

Destinace: Londýn a Paříž

Výběrové řízení je dvoukolové. Tři nejlepší uchazeči úspěšní v prvním kole postupují do druhého kola k individuálnímu pohovoru s ředitelem dané pobočky firmy LASVIT.

Náplň stáže:

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

  • Plnění úkolů dle zadání ředitele pobočky,
  • zpracovávání záznamů a zpráv,
  • obchodní korespondence,
  • řešení projektů a dílčí spolupráce na projektech,
  • podíl na administrativě a běžném chodu firmy.

Základní požadavky:

  • znalost českého jazyka;
  • trestní bezúhonnost;

Podmínky stáže:

Nutná je velmi dobrá znalost daného jazyka (tj. anglického, resp. francouzského), minimálně na úrovni B2-C1 a výborná uživatelská znalost MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Uchazeč o stáž musí dodat:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce s uvedením jazykových znalostí,
  • průměrný prospěch,
  • motivační dopis v rozsahu 2 normostran v anglickém jazyce, pro stáž v Paříži možno i ve francouzském jazyce.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 15. listopadu 2017.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague