Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáže: CzechTrade Düsseldorf

22.3.2018 8.4.2018

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na místa stážistů na zahraničním zastoupení agentury CzechTrade v Düsseldorfu. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (především oboru Mezinárodní obchod a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+.

Odborné praxe a stáže pro studenty

ct

Termín stáže:

polovina května - srpen 2018

červen - září 2018

Náplň stáží a požadavky:

Náplní stáží v zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade jsou:

 • sektorové analýzy a analýzy trhu a daného teritoria,
 • vyhledávání a zpracování informací, podkladů a kontaktů,
 • komunikace s firmami a asistence při veletrzích,
 • podpora podnikatelských misí.

Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade požadují:

 • dobrou orientaci v makroekonomickém a podnikovém prostředí,
 • analytické myšlení a práci s MS Office,
 • kreativitu a flexibilitu,
 • samostatnost a schopnost kritického myšlení,
 • komunikativnost a zájem o konkrétní témata spojená s teritoriem nebo odvětvím;
 • pro Düsseldorf je nutná velmi dobrá znalost německého jazyka, minimálně na úrovni B2-C1.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině s uvedením jazykových znalostí a zahraničních zkušeností;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu projektu či diplomové práce, na kterém by student chtěl pracovat a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • uvedené pořadí preferencí, pokud se uchazeč hlásí na oba termíny.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 8. dubna 2018.