5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž: Velvyslanectví ČR ve Washingtonu DC

22.5.2017 5.6.2017

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu DC, USA, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Délka trvání stáže: 3 měsíce (září-prosinec 2017 / únor-květen 2018)

Náplň stáže

 • provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
 • příprava podkladů pro vedoucího zastupitelského úřadu
 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích souvisejících s agendou zastupitelského úřadu a pořizování zápisů z těchto akcí
 • zapojení do přípravy zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
 • zapojení do přípravy a realizace kulturních akcí pořádaných oddělením veřejné diplomacie
 • plnění veškerých dalších uložených úkolů podle potřeb velvyslanectví

Požadavky na uchazeče

 • nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1 (podmínka)
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • základní orientace v zahraniční politice s důrazem na reálie USA
 • časová flexibilita (práce nad rámec standardní pracovní doby)
 • dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Další požadavky a podmínky stáže

Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia a dále musí být trestně bezúhonní.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

MZV schvaluje přijetí stážisty na základě žádosti o studijní/stipendijní stáž a požadovaných příloh – podrobnosti viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html.

Podmínky výběrového řízení

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • preferovaný termín stáže.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 5. června 2017.

Financování stáže:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.