Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž v ZS 2018/2019: Stálá mise při OSN ve Vídni, úsek OBSE

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty oboru Mezinárodní politika a diplomacie a Evropská integrace ) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Stáž na úseku OBSE

Délka trvání stáže: 27. srpna - 21. prosince 2018

Náplň stáže

 • účast na jednáních, konferencích, seminářích a dalších akcích v rámci všech dimenzí OBSE (politicko-vojenská, ekonomicko-environmentální, lidskoprávní) a dalších agend OBSE (rozpočet, finance, lidské zdroje aj.) a samostatné pořizování zápisů z těchto akcí
 • analýza dokumentů OBSE a zpracování jejich shrnutí
 • příprava podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů
 • provádění systematických rešerší a zpracování souhrnů na daná témata
 • zpracování návrhů zpravodajství a podkladů pro ústředí MZV
 • archivace dokumentů Stálé mise
 • plnění veškerých dalších uložených úkolů z oblasti agend Stálé mise

Požadavky na uchazeče

 • nezbytná znalost angličtiny alespoň na úrovni C1 (podmínka), znalost francouzštiny vítána (není podmínkou)
 • schopnost samostatného, včasného, přesného, systematického a kreativního plnění zadaných úkolů
 • analytické schopnosti
 • základní orientace v zahraniční politice s důrazem na region OBSE, bezpečnostní politiku, lidskoprávní problematiku a další témata projednávaná v rámci OBSE
 • časová flexibilita (práce nad rámec standardní pracovní doby)
 • dobrá znalost práce s kancelářskými aplikacemi (Microsoft) a schopnost provádění kvalitních hloubkových rešerší na internetu

Další požadavky a podmínky stáže

Zájemci o stáž musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia a dále musí být trestně bezúhonní.

Na stáž nevzniká právní nárok, její umožnění je dáno zájmem, potřebou a možnostmi Stálé mise ve Vídni. Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Po dobu stáže si stážista hradí náklady spojené se stáží (včetně cestovného) ze svých prostředků. V souvislosti se stáží nevzniká nárok na ubytování.

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • vyplněný dotazník MZV;

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 26. března 2018.

Financování praxe:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc.