Výběrové řízení na stáž v CzechTrade v ZS 2018/2019: Shanghai

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na zahraničním zastoupení CzechTrade v Šanghaji. Stáž je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty Mezinárodního obchodu a vedlejší specializace Čínská studia nebo Ekonomická diplomacie) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Termín stáže: září – listopad 2018

Podmínky stáže:

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2/C1 a uživatelská znalost MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+ a ze stipendijního fondu FMV.

Požadavky na studenta:

Podmínky výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat:

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 8. dubna 2018


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague