Výběrové řízení na stáž v CzechTrade: Madrid a Casablanca

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na zahraničním zastoupení CzechTrade v Madridu a v Casablance.

Stáže je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty Mezinárodního obchodu a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Madrid: květen až červenec 2018

Casablanca: duben/květen až červenec 2018

Podmínky stáže:

Nutná je znalost anglického resp. španělského (Madrid) jazyka nejméně na úrovni B2/C1 a uživatelská znalost MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.
Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+ a ze stipendijního fondu FMV.

Požadavky na studenta:

  • Výborná znalost anglického resp. španělského jazyka
  • Znalost ekonomické a obchodní terminologie
  • Práce s počítačem
  • Komunikační dovednosti pro případná jednání s místními partnery
  • Stylistické dovednosti, aby bylo možné vytvářet zprávy a články, které se zabývají problematikou dané ekonomiky a CzechTrade
  • Vysoké pracovní nasazení a zájem získat nové znalosti o obchodu

Podmínky výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • preference místa a termínu stáže

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 18. března 2018


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague