Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž v CzechTrade Chicago, USA

15.4.2017

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na zastoupení CzechTrade v Chicagu, která je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty Mezinárodního obchodu a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů v zimním semestru 2017/2018 jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

ct

Termín stáže:

zimní semestr 2017/2018

http://fmv.vse.cz/staze-ocima-studentu

Podmínky stáže:

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (ideálně C1) a uživatelská znalost MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Požadavky na studenta:

  • Výborná znalost anglického jazyka
  • Znalost ekonomické a obchodní terminologie
  • Práce s počítačem
  • Komunikační dovednosti pro případná jednání s místními partnery
  • Stylistické dovednosti, aby bylo možné vytvářet zprávy a články, které se zabývají problematikou americké ekonomiky a CzechTrade
  • Vysoké pracovní nasazení a zájem získat nové znalosti o obchodu

Podmínky výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin projektu stáže v Chicagu.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
50 % Motivační dopis a téma projektu
50 % Průměrný prospěch

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 15. dubna 2017.