Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž v Bruselu: červen a červenec

6.3.2018 20.3.2018

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na dvouměsíční stáž na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty oboru Evropská integrace nebo vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 6 ECTS kreditů jako 22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá.

Termín: červen a červenec 2018

Hlavní zaměření: Jednotný trh, jednotný digitální trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I).

Základní požadavky Stálého zastoupení ČR:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
    nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kriteria hodnocení:

  • 40 % Motivační dopis
  • 30 % Průměrný prospěch
  • 30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 20. března 2018.

Financování praxe:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.
Tento student rovněž obdrží praktické informace pro pobyt v Bruselu (včetně informací o možnostech zajištění ubytování).