Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž: Stálé zastoupení ČR v Bruselu – termín prodloužen

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na dvě tříměsíční stáž na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty oboru Evropská integrace nebo vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Stážista z FMV na největší diplomatické misi ČR

Termín:

10. září - 14. prosince 2018

Hlavní zaměření:

Hlavní zaměření: Jednotný trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I)


Podrobnější popis:

Evropská komise v novém složení od listopadu 2014 zařadila mezi své priority mj. prohlubování jednotného trhu, zavádění digitálního jednotného trhu a budování Energetické unie. Evropská komise nyní naplňuje tyto priority postupným zveřejňováním strategických dokumentů (základní strategické dokumenty: v únoru 2015 Energetická unie, v květnu 2015 balíček návrhů k digitálnímu jednotnému trhu a v říjnu 2015 k jednotnému trhu EU) a konkrétních legislativních i nelegislativních iniciativ (mj. balíky legislativních návrhů k DSM v průběhu roku 2016, v oblasti Energetické unie tzv. zimní energetický balíček, dále několik iniciativ směřujících k naplnění fungování jednotného trhu  - tzv. balíček ke službám z ledna 2017 a balíček k naplňování legislativy na jednotném trhu plánovaný na konec dubna 2017, a nakonec tzv. silniční balíček, jehož zveřejnění je plánováno na konec května 2017).

Ve druhé polovině roku 2017 lze proto očekávat intenzivní úsilí všech EU aktérů (Evropské komise, Rady EU i Evropského parlamentu) při projednávání návrhů předložených Evropskou komisí souvisejících s výše uvedenými prioritami.

Intenzivní jednání se očekává zejména v oblasti energetické politiky (návrhy dle Cestovní mapy k ustavení Energetické unie), v oblasti dopravní politiky (mj. k dekarbonizaci dopravy či připravovanému tzv. silničnímu balíčku), v oblasti prohlubování jednotného trhu a digitálního jednotného trhu (mj. legislativy z balíčku ke službám a balíčku k naplňování legislativy na jednotném trhu).

Náplň stáže:Sledování průběhu projednávání návrhů v rámci dopravní politiky EU, prohlubování jednotného trhu EU, zavádění jednotného digitálního trhu a budování Energetické unie. Za tímto účelem se očekává účast na relevantních pracovních skupinách Rady EU, Coreperu I či podíl na přípravě Rady pro dopravu a telekomunikace, Rady pro energetiku a Rady pro konkurenceschopnost či jednání relevantních výborů Evropského parlamentu.

Podmínky výběrového řízení

Základní požadavky Stálého zastoupení ČR:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost anglického či francouzského jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž;
  • preferenci termínu a případné pořadí, pokud se uchazeč hlásí na obě stáže.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 11. května 2018.

Financování praxe:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.

Tento student rovněž obdrží praktické informace pro pobyt v Bruselu (včetně informací o možnostech zajištění ubytování).