Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž: Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na Stálé misi České republiky při OECD v Paříži, která je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty Mezinárodního obchodu, Evropské integrace a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů v zimním semestru 2017/2018 jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Termín stáže:

září - listopad 2017

Stálá mise ČR při OECD v Paříži nabízí studentům vysokých škol krátkodobé praktické stáže. Potřebné formuláře pro předložení žádosti o stáž je možné nalézt na internetových stránkách MZV ČR. Předpokladem pro přijetí stážisty/stážistky je především motivace, zájem o aktivní zapojení do činnosti Stálé mise ČR při OECD a o problematiku, kterou se OECD zabývá a potřebné jazykové schopnosti (výborná AJ, alespoň základy FR). Během stáže se zájemce seznámí s činností Stálé mise ČR a sekretariátu OECD. Stážista se (v roli pozorovatele) spolu s diplomaty Stálé mise nebo s experty z ČR účastní vybraných jednání výborů OECD a z jejich zasedání následně připravuje písemný záznam.

Stážista má možnost nahlédnout do práce diplomatů naší Stálé mise při OECD a podílet se na zpracování různých analýz. Konkrétní zaměření lze zvolit ze širokého spektra oborů, kterým se OECD věnuje, jako například hospodářský rozvoj, energetika, rozvojová spolupráce, životní prostředí apod. Stálá mise neposkytuje stážistům žádnou odměnu, nezajišťuje jejich ubytování nebo pojištění a nemůže hradit ani žádné další náklady se stáží spojené.

Ve svém motivačním dopise uveďte, v jakém termínu chcete stáž absolvovat. Délka stáže je obvykle tři měsíce. V odůvodněných případech lze realizovat i stáže kratší, minimálně však v rozsahu jednoho měsíce. Stáže probíhají po celý rok, s výjimkou letních měsíců (červenec a srpen).Po obdržení kompletní žádosti bude tato nejprve posouzena vedením Stálé mise a následně v závislosti na jeho rozhodnutí postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR v Praze. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu doručujeme žádost podat s dostatečným (několikaměsíčním) předstihem před datem plánovaného zahájení stáže.

O podmínkách stáží se můžete blíže informovat i telefonicky na čísle + 33 1 46 47 29 49.

Podmínky výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin projektu stáže v Paříži.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
50 % Motivační dopis a téma projektu
50 % Průměrný prospěch

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 15. dubna 2017.