5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž na Stálé misi ČR v Ženevě – termín prodloužen

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stážena Stále misi České republiky při OSN a dalších mezinárodních organizacích, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujících magisterských programů Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

V průběhu praxe budou studenti zapojeni do práce Stálé mise včetně účasti na jednání v mezinárodních organizacích. Předpokladem je proto aktivní znalost angličtiny a druhého cizího jazyka (nejlépe francouzštiny). Ubytování a dopravu si vybraný student vyřizuje a hradí sám. Vzhledem k vyšším nákladům v Ženevě zvýší Fakulta mezinárodních vztahů finanční příspěvek ze stipendijního fondu na tuto stáž na 15 000 Kč měsíčně.

Zkušenosti studentů FMV:

Stážistka z FMV na Stálé Misi ČR v Ženevě

Stálá mise v Ženevě: stáž v centru světové diplomacie

Propozice stáže:

Obchodně-ekonomický úsek a Rada pro lidská práva

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci/zájemkyni stáž na svém obchodně-ekonomickém úseku s prioritním zaměřením na agendu Světové obchodní organizace (WTO), Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Rady pro lidská práva OSN a dále dle aktuálních potřeb Stálé mise. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační schopnosti včetně psaného projevu, iniciativa, analytické schopnosti, časová flexibilita, základní přehled o náplni práce výše uvedených organizací a ochota k prohlubování znalostí. Konání stáže se předpokládá od 3. září do 30. listopadu 2018.

Podmínky výběrového řízení

Stáž je určena pro občany České republiky.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe (at) vse.cz do 10. června 2018.

Nejlepší uchazeči postoupí do druhého kola řízení (osobní pohovor).

V rámci předmětu 22F412 zpracuje student semestrální projekt, který po návratu ze stáže obhájí na FMV. V daném semestru nemůže mít zapsaný jiný předmět než 22F412 a případně Diplomový seminář.