Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na dvě stáže na konci LS 2017/2018: Vídeň a Brusel

14.1.2018 28.1.2018

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na dvě tříměsíční stáže na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu a na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni, které jsou umožněny na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty oboru Evropská integrace nebo vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Brusel

Stážista z FMV na největší diplomatické misi ČR

Termín: 9. dubna až 27. července 2018

Hlavní zaměření: Jednotný trh, jednotný digitální trh, dopravní a energetická politika EU (a další otázky z oblasti Coreperu I).

Vídeň

Termín: 16. dubna - 20. července 2018

Hlavní zaměření: úsek OBSE.

Podmínky výběrového řízení

Základní požadavky Stálého zastoupení ČR:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost anglického či francouzského jazyka.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž;
  • preferenci termínu a případné pořadí, pokud se uchazeč hlásí na obě stáže.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 28. ledna 2018.

Financování praxe:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000 nebo 15 000 Kč na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.

Tento student rovněž obdrží praktické informace pro pobyt v Bruselu (včetně informací o možnostech zajištění ubytování).