Věda a výzkum

Vědecká činnost hraje v rámci vysokoškolské činnosti nezastupitelnou roli. Nejinak je tomu v případě FMV. Fakulta se profiluje jako výzkumná organizace.

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty mezinárodních vztahů

Centrum excelence

Základní zdroje informací

 

Ostatní informace a odkazy

 

Důležité kontakty v úseku vědy

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 210
Telefon: + 420 224 095 248
E-mail: radka.drulakova@vse.cz

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

Asistent proděkanky pro vědu a doktorské studium
Místnost: NB 211
Telefon: + 420 224 095 270
E-mail: jiri.sejkora@vse.cz

Lenka Procházková

Studijní referentka pro doktorské studium
Místnost: NB 209
Telefon: + 420 224 095 240
E-mail: prochazl@vse.cz

FIR Annual Conference

Faculty of International Relations has been organizing annual conference dedicated to the discussion on the Czech Republic’s competitiveness and its future in the changing global environment since 2014.

Click on the link to find out more about current and past years.

  • FIR Annual Conference

 

Pořádané a spolupořádané konference