5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecká rada

Interní členové:

 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
 • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Karel Müller, CSc.
 • doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
 • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
 • prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
 • prof. Ing. Peter Baláž, CSc., vedoucí Katedry Medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc., rektor, Ekonomická univerzita Bratislava
 • prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj, VŠFS
 • doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
 • JUDr. Věra Jeřábková, CSc., ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR
 • prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Metropolitní univerzita Praha
 • prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů EU Bratislava
 • doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy, ČZU
 • Ing. Jiří Maceška, víceprezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory
 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku, UK
 • prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., vedoucí katedry politologie IPS FSV UK
 • prof. PhDr. František Varadzin, CSc., Vysoká škola sociálně správní Havířov o.p.s.
 • doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D., děkan Obchodné fakulty, Ekonomická univerzita Bratislava

Seznam v InSIS s kontakty

Termíny konání Vědecké rady

 • 16. listopadu 2016, 13,00 hod., 169 NB
 • 29. března 2017, 14,30 hod., 169 NB
 • 15. listopadu 2017, 14,30 hod. 169 NB
 • 7. března 2018, 14,30 hod. 169 NB
 • 30. května 2018, 14,30 hod. 169 NB