Složení vědecké rady

Interní členové:

 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
 • doc. Ing. Mgr. Radka Druláková,Ph.D.
 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
 • doc. Ing. Pavel Hnát,Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • prof. Ing. Karel Müller, CSc.
 • doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
 • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
 • prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
 • doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Ing. Josef Abrhám,Ph.D.
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc., rektor, Ekonomická univerzita Bratislava
 • Ing. Peter Drábik, PhD., děkan, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava
 • prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj, VŠFS
 • doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
 • JUDr. Věra Jeřábková, CSc., ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR
 • prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Metropolitní univerzita Praha
 • prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů EU Bratislava
 • doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy, ČZU
 • Ing. Jiří Maceška, víceprezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory
 • prof. PhDr. Lenka Rovná,CSc., prorektorka pro evropskou problematiku, UK
 • prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., vedoucí katedry politologie IPS FSV UK
 • prof. PhDr. František Varadzin, CSc., Vysoká škola sociálně správní Havířov o.p.s.
 • doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D., děkan Obchodné fakulty, Ekonomická univerzita Bratislava