5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky Soutěže Komerční banky pro doktorandy

 • 2016
  • 1. místo:
   • Lorincová, Daniela. Analýza nástrojov finančného riadenia transnacionálnych korporácií so zameraním na problematiku transferových cien.
   • Školitelka: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Kuta, Martin. Parlamentní politické strany v České republice: funkce, nástroje, stabilita.
   • Školitelka: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-

 

 • 2015
  • 1. místo:
   • Procházková Ilinitchi, Cristina. Dopady imigrace ze třetích zemí na pracovní trh Evropské unie.
   • Školitelka: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2.-3. místo:
   • Moravec, Tomáš. Zahájení insolvenčního řízení, jeho účinky a projednání insolvenčního návrhu - možnost využití či zneužití právní úpravy.
   • Školitelka: doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-
  • 2.-3. místo:
   • Novotná Nachtigallová, Mariana. Proměny zahraniční politiky Venezuely na přelomu 20. a 21. století.
   • Školitelka: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-
  • 2.-3. místo:
   • Šandor, Matej. Elektronické zadávání veřejných zakázek.
   • Školitel: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

 

 • 2014
  • 1. místo:
   • De Castro, Tereza. Mezinárodní obchod zbožím jako prostředek prosazení vlivu BRICS ve světové ekonomice.
   • Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Antal Jarolím. Transatlantické hospodárské vzťahy v meniacom sa prostredí svetovej ekonomiky.
   • Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo:
   • Vlčková Jana. Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na EU.
   • Školitel: doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

   

 • 2013
  • 1. - 2. místo:
   • Mokrejšová Veronika. Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v potravinářském řetězci.
   • Školitelka: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 1. - 2. místo:
   • Bolotov Ilya. Světová finanční krize a její dopady na ekonomiku Ruské federace.
   • Školitelka: Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 3. místo:
   • Mohelský Lukáš. Strategie dodavatelských firem automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě.
   • Školitelka: prof. Ing. Hana Machková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

    

 • 2012
  • 1. místo:
   • Vondrušková Barbora. Soutěžní politika EU a tzv. klimaticko-energetický balíček.
   • Školitelka: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Harmáček Jaromír. Teoretické přístupy a praktické formy řešení sociálně-ekonomických problémů nejméně rozvinutých zemí (LDCs).
   • Školitel: prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo:
   • Řehořová Veronika. Transformace západního Balkánu se zvláštním důrazem na roli Stabilizačního a asociačního procesu.
   • Školitelka: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

    

 • 2011
  • 1. místo:
   • Rohrbacher Tomáš. Aktéři ekonomické globalizace, občanská společnost a stát.
   • Školitel: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Vymětal Petr. Koncept, praxe a kultura lobbování v anglofonních zemích.
   • Školitelka: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo:
   • Skuhravý Jan. Institut trustu v českém právu.
   • Školitel: doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

 

 • 2010
  • 1. místo:
   • Bič, Josef. Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii.
   • Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Čechová Zuzana. Konkurenceschopnost lidského kapitálu. Vliv investic do lidského kapitálu na konkurenceschopnost firem.
   • Školitelka: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo:
   • Blanchard Joklová, Kateřina. Harmonizace podnikatelského prostředí v EU: příhraniční poskytování služeb a jeho bariéry.
   • Školitelka: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

 

 • 2009
  • 1. místo:
   • Hnát, Pavel. Globální politická ekonomie nového regionalismu a Evropská unie.
   • Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Janicki, Marko. Národy a budoucnost Evropy. Odpovědi národních států na polyetnizaci
   • Školitel: prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo:
   • Křečková Kroupová, Zuzana. Kulturní specifika managementu multinacionálních firem.
   • Školitelka: prof. Ing. Lenka Pražská, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

 

 • 2008
  • 1. místo:
   • Bakule, Martin. Role Evropské unie v Latinské Americe: změna po riodejaneirském summitu?
   • Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo:
   • Stuchlíková, Zuzana. Japonská ekonomika: faktory vývoje a hospodářské cykly.
   • Školitelka: prof.Ing. Eva Cihelková, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo:
   • Šabacká, Yvona. Postavení Libanonu v současných mezinárodních vztazích.
   • Školitel: PhDr. Petr Skalník, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

 

 • 2007
  • 1. místo
   • Hobza, Alexandr. ČR v procesu asociace k EU – se zvláštním zřetelem na problematiku koordinace strukturálních reforem.
   • Školitel: Prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 2. místo
   • Kváča, Vladimír. Sociopolitické rozpory a demokracie v subsaharské Africe.
   • Školitel: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • 3. místo
   • Karlíček, Miroslav. Sociálněpsychologická teorie a její aplikace v marketingové komunikaci.
   • Školitelka: Doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
   • Finanční odměna: Kč 10.000,-

 

 • 2006
  • 1. místo
   • Záklasník, M.: Příčiny a průběh měnových krizí ve světové ekonomice – komparativní analýza.
   • Školitel: Prof. Ing. Antonín Brůžek, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 50.000,-
  • 2. místo
   • Doležil, T.: Regulace koncernu z pohledu komunitárního práva – doporučení pro rekodifikaci českého obchodního práva.
   • Školitel: Prof. JUDr. Jan Dědič
   • Finanční odměna: Kč 25.000,-
  • 3. místo
   • Jiránková, M.: Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
   • Školitelka: Doc. Ing. Emílie Kalinská, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-
  • Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů dále uděluje Zvláštní cenu doktorské disertační práci:
   • Havlová, R.: Izraelsko-palestinské vztahy za Druhé intifády 2000 – 2004 v kulturně-historických souvislostech.
   • Školitel: Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
   • Finanční odměna: Kč 15.000,-