Manuál pro řešitele IGS

Na této stránce naleznou navrhovatelé a řešitelé grantů IGS praktické informace k k činnostem spojeným s jejich řešením.

Podání cestovního příkazu:

  • cestovní příkaz musí být bezpodmínečně vyplněn i schválen před samotnou cestou;
  • do příkazu uvádějte všechny náklady s danou cestou spojené, tedy i ty, které si platíte prvotně ze svých prostředků a poté si necháváte profinancovat (letenka, vložné) nebo na ně nepožadujete zálohu;
  • první podpisové pole (Pracovník) podepisuje cestující osoba, druhé pole (Vedoucí pracoviště / řešitel grantu) podepisuje vedoucí katedry, pole Příkazce operace poté proděkanka pro vědu a doktorské studium, doc. Druláková a správkyní rozpočtu je tajemnice, paní Vavrouchová;
  • současně s vyúčtováním cesty je nutné vyplnit a předložit rovněž cestovní zprávu.

Nákup materiálu / služeb:

  • při nákupu drobného spotřebního materiálu je možné využít objednání z katalogu firmy Office Depot, který mají sekretářky jednotlivých kateder. Těm předáte soupis požadavků a vytvoříte s nimi objednávku, kterou Monika Vydrová vloží do objednávkového systému firmy.
  • v případě jiných objednávek (pokud bude dodání fakturováno na FMV) je nutné předem vyplnit objednávkovou žádanku (mají ji všechny sekretářky kateder), která bude poté sloužit jakožto „párový“ doklad až samotná faktura dorazí. Je složité, aby fakulta proplatila fakturu za zboží či služby dříve žádankou „neobjednané“. Příkazcem operace je zde vedoucí katedry.

Průběžná kontrola plnění rozpočtu (pro navrhovatele):

  • průběžná kontrola rozpočtu je možná dvěma způsoby:
    • doporučený pro běžné sledování – přes systém Webmailer (nadstavba iFIS pro řešitele a vedoucí středisek pro zasílání reportů prostřednictvím mailu), dostupný z eis.vse.cz (pouze ze sítě VŠE); návod na login a práci s Webmailerem naleznete zde;
    • doporučený pro tvorbu průběžné / závěrečné zprávy – přes tajemnici fakulty v systému iFIS.
  • nechte se rovněž informovat členy řešitelských týmů o jejich průběžných aktivitách a nákupech.

Nákup literatury:

  • primárním způsobem pořízení periodik a neperiodik přes CIKS (na jejich stránkách naleznete podrobné návody k procesu nákupu);
  • v případě, že máte možnost pořídit výtisk dané knihy v zahraničí levněji (pouze osobním nákupem – na paragon; např. při zahraniční cestě), je možné tak učinit a poté výtisk spolu s daňovým dokladem předem Monice Vydrové, která požádá CIKS o zaregistrování publikace;
  • nicméně platí, že všechna literatura pořízená z prostředků IGS musí být zaregistrována v knihovně!

Publikační výstupy:

  • každý publikační výstup musí být zřetelně přiřazen projektu IGS VŠE v Praze (nejlépe přes informaci, že příspěvek byl vypracován v rámci projektu IGS VŠE v Praze, č. F2/XX/201X, „název projektu“);
  • toto přiřazení proveďte i při registraci publikačního výstupu do databáze VŠE;
  • u autora (-ů) výstupu musí být uvedena jako hlavní afilace VŠE a nejlépe i FMV.