Hledat
Pokročilé hledání
Úspěch studentů VŠE – FMV v soutěži POPAI STUDENTS AWARDS 2015

Ve čtvrtek dne 26.11.2015 byly vyhlášeny v Kongresovém centru U Hájků, v Praze 1 v rámci gala večera výsledky soutěže Popai Students Awards 2015. Ve studentské kategorii: „Návrh In store komunikační kampaně“ dle briefu společnosti Budějovický Budvar zvítězil studentský tým z VŠE – Fakulty mezinárodních vztahů, ve složení: Katharina Asterová, Helena Fořtová, Kristýna Korcová, Radovan Sahánek, Jakub Smolka, Žaneta Svědíková (viz. foto se zástupci týmu: zleva Jakub Smolka, Katharina Asterová, Žaneta Svědíková a Helena Forštová). Druhé místo obsadil též tým z VŠE – FMV ve složení: Ondřej Král, Silvie Míčková, Victoria Panchenko, Juraj Reško, Barbora Švalbová.. Jury udělila dvě druhá místa: dále se na druhém místě umístil tým studentů z Vysoké školy finanční a správní – Fakulty ekonomických studií. Třetí místo obsadil další tým studentů z VŠE – Fakulty podnikohospodářské.

POPAI Student AwardsStudenti vytvořili návrh In-store marketingové strategie pro: „Kampaň Somersby pro rok 2016“. Jury složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Všichni studenti v předmětu Retail Marketing, pod vedením Ing. Milana Postlera – garanta kurzu, obdrželi pro letní semestr ak. r. 2014/2015 zadání, které připravila společnost Budějovický Budvar pro soutěž Popai Students Awards 2015, ke zpracování jako celo semestrální případovou studii z praxe. Téma zpracovávali 5 – 6 členné týmy studentů. Do uvedené soutěže se z Vysoké školy ekonomické v Praze dobrovolně přihlásilo pět studentských týmů, z toho čtyři týmy z Fakulty mezinárodních vztahů a jeden tým z Fakulty podnikohospodářské. Studentům z Fakulty mezinárodních vztahů se již podruhé za sebou podařilo vyhrát soutěž Popai Students Awards v dané kategorii, při loňské první účasti.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané praxí. V rámci spolupráce přednáší v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion, In-store marketing, Retail audit, on-line komunikaci a obchodování. Úspěch studentů je výzvou pro budoucí studenty letního semestru v předmětu Retail marketing, kteří též obdrží zadání z praxe pro výše uvedenou soutěž. Soutěž je otevřená všem studentům z Vysoké školy ekonomické, kteří mají o danou problematiku zájem, rádi soutěží a samozřejmě chtějí vyhrát.

V Praze dne 28.11.2015

Ing. Milan Postler, Ph.D.

FMV - KOPKK