Termíny státních doktorských zkoušek

Mezinárodní obchod:

  • 23. 5. 2018 od 10. hodin na místnosti 232 NB, předseda komise: doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
  • 26. 9. 2018 od 14. hodin na místnosti 204A NB, předseda komise: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Mezinárodní obchod/International Business:

  • 11. 4. 2018 od 11. hodin na místnosti 250 NB, předseda komise: doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Mezinárodní politické vztahy:

  • 26. 2. 2018 od 13. hodin na místnosti 255 NB, předsedkyně komise: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
  • 21. 5. 2018 od 13.30 hodin na místnosti 255 NB, předsedkyně komise: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
  • 5. 9. 2018 od 10.30 hodin na místnosti 255 NB, předsedkyně komise: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo:

  • 19. 6. 2018 od 11. hodin na místnosti 225 NB, předseda komise: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
  • 21. 9. 2018 od 10. hodin na místnosti 225 NB, předseda komise: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Politologie:

  • 24. 1. 2018 od 11. hodin na místnosti 281 A NB, předseda komise: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Evropská studia:

  • 6. 6. 2018 od 9.30 hodin na místnosti 232 NB, předseda komise: doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.