Hledat
Pokročilé hledání
Studentka FMV na stáži v Mexiku (CzechTrade)

 2014-01-11 16.12.001. Ve které organizaci jsi stážovala? Kde se nachází?

V agentuře CzechTrade, v její Zahraniční kanceláři (ZK) v Mexico City.

2. Jak vypadal tvůj pracovní den? Jaké byly tvé kompetence a za co jsi zodpovídala?

V kanceláři jsem pracovala spolu s ředitelem ZK a jeho asistentkou. Pracovní den nebyl vždy stejný. Většinu dní jsem trávila v kanceláři vypracováváním projektů či různých výzkumů. Dvakrát jsem spolu s kolegy doprovázela české firmy, které přijely do Mexika navázat nové obchodní kontakty, na několikadenních oborových veletrzích, kde jsem jim poskytovala organizační a překladatelskou podporu.

 

Malinalco_Camille (10)3. Co bylo pro tebe při výběru stáže důležité?

Praxe byla v mém studijním oboru Mezinárodní obchod.

4. Jak bys zhodnotila přínos stáže? Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

V praxi jsem mohla použít svou teoretickou a jazykovou vybavenost z VŠ, především tedy španělštinu ve velice specifických situacích. Velmi zajímavé bylo vidět Mexičany obchodovat, ať již při prvním styku s obchodním partnerem, tak poté v plnění svých slíbených závazků… Málokdy to totiž vypadalo tak, jak jsme z Evropy zvyklí.

5. Jak probíhala procedura vyřizování stáže?

Nejprve jsem kontaktovala ředitele ZK v Mexico City a následně prošla výběrovým pohovorem, zároveň jsem kontaktovala vedení VŠE a ujistila se o možnosti zapsání stáže do studia a možnosti čerpání stipendia. Následovalo podepsání Training Agreement mnou, CzechTradem a proděkanem Hnátem. Také bylo nutné nalézt a kontaktovat vedoucího seminární práce týkající se této praxe a domluvit se s ním na náplni oné SP.

6. Co bys doporučila studentům začínajícím na FMV? Jak se dá vytěžit ze studia co nejvíc?

Vedle klasického studia na VŠE se také zajímat o další aktivity, které škola nabízí, jakými jsou právě praxe a výměnné studijní pobyty v zahraničí. Pro mne byly určitě klíčové v mém akademickém i osobním rozvoji.

7. Jednalo se o tvou první zahraniční zkušenost? Absolvovala jsi už v rámci VŠE zahraniční studijní pobyt?

Absolvovala jsem studijní pobyt na univerzitě Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) také v Mexico City, právě semestr před touto stáží.

8. Co z toho, co ses na FMV naučila, jsi v práci nejvíce potřebovala? (jazyky, odborné předměty)

Nejvíce určitě španělštinu a angličtinu. Dále potom celkový přehled o světové ekonomice a fungování mezinárodního obchodu. Zajímavé bylo používat znalosti o protokolu a etiketě nabyté v jednom z kurzů VŠE.

9. V čem je země, ve které jsi byla unikátní/specifická/jiná?

Mexiko je od ČR odlišné snad úplně ve všem, což je pro výměnného studenta a stážistu neskutečné zajímavé. Já osobně jsem si nejvíce užívala vstřícnost a věčnou dobrou náladu Mexičanů, stále teplé počasí, unikátnost mexické kuchyně, nepřeberné množství zajímavých míst (pláže, archeologická naleziště, městské trhy, malebné vesničky „pueblos mágicos“ a spoustu dalších) a takto bych mohla pokračovat. Mexiko samozřejmě není jen rájem na zemi, ovšem pokud je člověk zdravě opatrný –pro relativní nebezpečnost v Mexiku - a tolerantní ke svému okolí, není možné, aby si pobyt v této úžasné zemi neužil.

Bc. Iveta Tollingerová