5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fakultní předpisy

Fakultní harmonogram:

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 1/2017 konkretizující některé termíny v průběhu akademického roku 2017/2018

Budoucí harmonogramy VŠE - výhledy harmonogramů na další roky (2015-2018)

 

Studijní záležitosti:

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 3/2012 k přijímacímu řízení do navazujících magisterských studijních programů

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 4/2015 k pravidlům systému praxí a stáží

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 3/2016 ke kvalifikačním pracím

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 2/2018 k uznávání studijních povinností

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 1/2013 k technickému zajištění státní závěrečné zkoušky z oboru Mezinárodní obchod

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 2/2017 ke stipendiím

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 3/2018 k doktorskému studiu

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 5/2013 ke státním závěrečným zkouškám a promocím absolventů

 

Organizační záležitosti:

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 1/2016 ke vzdělávací činnosti mimo akreditované studijní programy

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 2/2016 k řízení a financování oborů v anglickém jazyce

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 5/2012 o zřízení Centra pro studia asijských ekonomik

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 7/2016 k činnosti Centra latinsko-amerických studií

 

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 3/2017 o zřízení Centra evropských studií