Navazující magisterské studium

Manuál prváka FMV VŠE ke stažení zde

a speciální vydání pro magisterské studenty zde.

 

Intranet studentů naleznete zde >

 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAMY

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Výběr tématu a zpracování diplomové práce se řídí opatřením ke kvalifikačním pracím.

Od 1. září 2018 se pro obhajobu diplomové práce na FMV používá předmět s identem 2ODP.

Studenti, kteří v rámci vedlejší specializace si idnet obhajoby volí tak, aby náležel k fakultě, na které diplomovou práci píší a obhajují, tj. 1ODP pro FFÚ, 3ODP pro FPH, 4ODP pro FIS a 5ODP pro NF.

Studenti, kteří mají ve svém studijním plánu jako povinný předmět zařazen předmět 22F500/22F501 Diplomový seminář, se dále řídí tímto popisem jeho organizace.

ODBORNÉ PRAXE

Studenti navazujícího magisterského studia mají k dispozici několik druhů praxí a stáží.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague