Žádosti na studijní oddělení


Z důvodu efektivnosti administrativní činnosti studijního oddělení fakulty žádáme studenty, aby své žádosti zasílali na studijní oddělení elektronicky přes ISIS, a to s výjimkou těch typů žádostí, které elektronicky zasílat nelze (viz níže). Současně prosíme o respektování skutečnosti, že systém e-žádostí přes ISIS neslouží k pokládání dotazů.

Způsob podání žádosti

Elektronicky nelze podávat tyto žádosti:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague