Hledat
Pokročilé hledání
Žádosti na studijní oddělení


Z důvodu efektivnosti administrativní činnosti studijního oddělení fakulty žádáme studenty, aby své žádosti zasílali na studijní oddělení elektronicky přes ISIS, a to s výjimkou těch typů žádostí, které elektronicky zasílat nelze (viz níže). Současně prosíme o respektování skutečnosti, že systém e-žádostí přes ISIS neslouží k pokládání dotazů.

Způsob podání žádosti

 • žádost se podává přes ISIS – moje studium – portál studenta – podání žádosti na studijní oddělení
 • do pole „Věc“ uveďte stručný popis žádosti
 • do pole „Text žádosti“ se pak napíše vlastní obsah žádosti
 • do přílohy vložte relevantní dokumenty
 • v případě, že se žádá o změnu osobních údajů (např. příjmení), je třeba do přílohy žádosti dát oskenovaný příslušný doklad (např. oddací list)

Elektronicky nelze podávat tyto žádosti:

 • oznámení o zanechání studia podle § 56 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách)
 • žádost o doklad o studiu (tj. potvrzení o studiu) podle § 57 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.
 • žádost o doklad o vykonaných zkouškách podle § 57 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.
 • žádost o omluvení studijní povinnosti podle článku 14 odst. 1 studijního řádu
 • žádost o přezkoumání rozhodnutí podle zákona č. 111/1998 Sb.
 • žádost o uznání studijních povinností z jiné vysoké školy