Doktorské studium

STUDIJNÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

Studijní obory

STUDIJNÍ PROGRAM POLITOLOGIE

Studijní obor

PŘEDPISY K DOKTORSKÉMU STUDIU

Předpisy aktuální

Předpisy starší

 

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

 

KOMISE PRO OBHAJOBY DOKTORSKÝCH DISERTAČNÍCH PRACÍ

Zveřejňování termínů obhajob doktorských disertačních prací

 

KOMISE PRO STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

Termíny státních doktorských zkoušek

 

OBOROVÉ RADY


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague