Hledat
Pokročilé hledání
Studenti FMV na největší evropské simulaci jednání OSN

Ve dnech 26. – 28. února 2016 se dva studenti Fakulty mezinárodních vztahů, Matěj Sechovský a Petra Skrbková, zúčastnili největší evropské simulace jednání OSN v Londýně – London International Model United Nations 2016 (viz LIMUN). Studentské modely OSN mají za cíl věrohodně simulovat reálná zasedání OSN a jsou častou a velmi přínosnou mimoškolní aktivitou studentů Fakulty mezinárodních vztahů. Na letošní LIMUN dorazilo přes 1600 studentů z 6 kontinentů světa, kteří své přidělené země reprezentovali ve 29 různých orgánech OSN či mezinárodních organizacích.MUN1

Matěj Sechovský se jakožto delegát reprezentující Jordánské hášimovské království v simulaci 4. výboru Valného shromáždění OSN zabýval reformou architektury OSN při budování míru a získal ocenění Best Diplomacy Award za „mimořádný a holistický diplomatický výkon“ při jednáních. Tento výbor podrobně diskutoval mnoho aspektů a problémů této architektury, například dlouhodobě spolehlivé financování, koherenci systému OSN při budování míru, či spolupráci s regionálními aktéry. Petra Skrbková byla pro simulaci vybrána ze tří set uchazečů mezi 80 předsedů výborů. V roli místopředsedkyně Mezinárodní agentury pro atomovou energii řídila jednání v záležitostech kybernetické bezpečnosti v kontextu jaderné bezpečnosti a implementace akčního plánu (JCPOA) dohody s Iránem.

Kromě jednání samotných byla oběma studentům velkým přínosem série postranních akcí předcházející samotnému zahájení simulace. Ty zahájila Isabelle Younane z britské nevládní organizace United Nations Association – UK zabývající se prosazováním hodnot OSN ve Spojeném království. Na ni navázala tradiční přednáška o možnostech práce v OSN Johna Ericsona (Chief of the Outreach Unit in the Human Resources Office at the UN Secretariat in New York). Na navazujícím neformálním setkání s více než 15 diplomaty působících na různých ambasádách v Londýně pak delegáti měli možnost otevřeně diskutovat o otázkách mezinárodního dění.MUN2

Na samotné zahajovací konferenci pak na otázky studentů v živé diskusi odpovídali:

Ahmad Alhendawi (United Nations Secretary-General's Envoy on Youth)

J. E. Ms Karen Pierce (Chief Operating Officer, Foreign and Commonwealth Office)

Rt Hon. Lord Mark Malloch-Brown, bývalý zástupce generálního tajemníka OSN Kofiho Annana

Studenti, kteří by se rádi zúčastnili modelů OSN a nevědí, kde začít, nechť se obrátí na studentské organizace MUN Prague či Junior Diplomat Initiative, jejichž členové se těchto modelů pravidelně zúčastňují a rádi se se začínajícími studenty podělí o své zkušenosti. MUN Prague zájemce také zve na svou jednodenní simulaci MiniMUN, kde si budou moci model OSN vyzkoušet. Více informací o této akci, která se bude konat v sobotu 2. 4. 2016 nalezete na facebookových stránkách MUN Prague.

Krátké shrnutí události je k dispozici zde.