5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stážistka z FMV na Stálé Misi ČR v Ženevě

10726399_10202850314879734_950826208_nFakulta mezinárodních vztahů již od roku 2012 nabízí svým studentům možnost stáže na Stálé Misi České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě se zaměřením na ekonomický úsek, především ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO).

Stáž se do studia uznává za 15 kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Díky svému zájmu a úspěchu ve výběrovém řízení se tento semestr stáže účastní studentka 1. ročníku navazujícího studia oboru Mezinárodní obchod Markéta Vlčková.

Čemu se v rámci stáže věnuje, jak ji našla, jaký má stáž pro ni přínos, ale i jak probíhalo samotné vyřizování, nám prozradila v rozhovoru. Ze samotné stáže je nadšená, koneckonců, co může být pro studentku mezinárodního obchodu přínosnější než stáž v organizaci, která stanovuje pravidla pro vzájemný obchod mezi 160 zeměmi světa? Nebo v organizaci, která chrání duševní vlastnictví na celém světě prostřednictvím spolupráce mezi 179 členskými státy?

1. Markéto, od začátku září jsi na stáži na Stálé Misi ČR v Ženevě. Můžeš nám o tvé pozici říct více? Jak vypadá tvůj pracovní den?

Během prvního měsíce na stáži jsem byla zapojena převážně do aktivit WIPO. Jelikož je Česká republika pro rok 2014 koordinátorem skupiny CEBS (Central European and Baltic States), je pracovní agenda ekonomického úseku Mise poměrně náročná a já jako stážista mám možnost zapojit se do různých aktivit. Podílím se mimo jiné na přípravě statementů a podkladů pro jednání a zasedání, což obnáší vyhledávání informací a studium témat související s ochranou práv duševního vlastnictví. Také pomáhám s administrativou, emailovou i telefonickou komunikací s ostatními misemi a v neposlední řadě se účastním všech druhů zasedání (zasedání v plénu, neformální konzultace, koordinace jednotlivých skupin zemí, koordinace Evropské Unie apod.), ze kterých potom reportuji. Jedním z úkolů bylo také napsat článek na stránky MZV.

2. Co bylo pro tebe při výběru stáže důležité?

Vzhledem k tomu, že se zajímám o témata mezinárodního obchodu a ochrany práv duševního vlastnictví, na což chci zaměřit i svou diplomovou práci, byl pro mě rozhodující fakt, že mohu být přímo zapojena do dění ve WIPO a WTO.

3. Jak probíhala procedura vyřizování stáže?

Přihlásila jsem se do výběrového řízení organizovaného FMV. Mezi požadavky patřilo napsání motivačního dopisu, zaslání životopisu a nástinu tématu diplomové práce, která měla mít návaznost na stáž. Následoval osobní pohovor. Jakmile jsem byla vybrána, následovalo schvalování ze strany MZV, jehož součásti bylo i napsání motivačního dopisu velvyslankyni. Po schválení stáže jsem byla kontaktována Misí s detailními informacemi o trvání stáže apod.

4. Co bys doporučila studentům začínajícím na FMV?

FMV nabízí spoustu stáží v soukromém i státním sektoru, stejně tak v oblasti diplomacie. Některé z nich (např. moje stáž v Ženevě) představují příležitost získání velmi cenné zkušenosti již při studiu, která by jinou cestou nebyla možná. Navíc jsou studenti finančně podporováni, což jak jsem se mohla dozvědět při setkání se stážisty z jiných škol i těch zahraničních, není rozhodně pravidlem. Z mého pohledu bylo správným krokem přihlásit se do studentského klubu SKOK, díky čemuž může být student zapojen mimo jiné do takových projektů, jako je příprava Global Competitiveness Report. Podobných spolků/klubů je však na FMV více a jsou zaměřeny na různé oblasti.

5. Koho zajímavého jsi měla tu čest potkat?

Při stáži se setkávám s delegáty a velvyslanci z různých zemí. Největším zážitkem pro mě byl proslov Roberta Azevêda, kterého jsem se ve WTO mohla zúčastnit.

6. Jedná se o tvoji první zahraniční zkušenost? Plánuješ později také výjezd na studijní pobyt?

 Ano, je to moje první pracovní zkušenost v zahraničí. Možnosti výjezdu na studijní pobyt bych také ráda využila, mým snem je USA.

10698450_10202718020372454_4299864823752461929_n7. Co z toho, co ses na FMV naučila, jsi v práci nejvíce potřebovala?

Při stáži využívám znalostí převážně z předmětů Mezinárodní obchod (principy fungování MO, úmluvy, činnost mezinárodních organizací) a Světová ekonomika, nicméně celé studium mi poskytlo dobrý základ. Co se týče angličtiny, mohu zúročit schopnost práce s anglickým textem a psaní formální korespondence i přípravy podkladů, stejně tak komunikační dovednosti. Při poslechu zasedání občas využiji i znalosti španělštiny.

8. V čem je země, ve které jsi unikátní?

Švýcarsko je nejkonkurenceschopnější zemí světa a konkrétně Ženeva je významné centrum světové diplomacie, kde sídlí neuvěřitelně mnoho mezinárodních organizací, např. OSN, WTO, WIPO, WHO, UNCTAD, ITU apod. Mimo jiné je to multikulturní město s vysokou životní úrovní a krásnou přírodou v okolí.

9. Jak bys zhodnotila přínos stáže?

Přínos stáže je obrovský. Jelikož jsem zapojena do všech aktivit spojených s prací českého delegáta a účastním se i všech vyjednávání, včetně těch neformálních, získávám komplexní pohled na problematiku ochrany práv duševního vlastnictví i mezinárodního obchodu. Svým spolužákům můžu podobnou stáž jen doporučit.

 Na závěr bych ráda poděkovala Fakultě mezinárodních vztahů za umožnění stáže.