5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stážista z FMV na největší diplomatické misi ČR

2014-09-28 11.08.02Propojování teorie s praxí je jedním z pilířů studia na FMV VŠE v Praze. V rámci studia mohou studenti absolvovat zahraniční či tuzemskou praxi ve vládních institucích nebo firmách. A jak taková stáž vypadá očima studenta FMV? Přečtěte si krátký rozhovor s naším studentem Bc. Ondřejem Litavským (Podnikání a právo), který absolvoval tříměsíční stáž na největší diplomatické misi ČR - Stálé misi ČR při Evropské unii.

1. Jak vypadal tvůj pracovní den? Jaké byly tvé kompetence a za co jsi zodpovídal?

Typický pracovní den na stáži ani nelze popsat, práce byla velice různorodá a díky vstřícnosti celého oddělení taková, abych z ní vytěžil co nejvíc. Pravidelné ale byly pracovní skupiny v Radě EU a dále jsem se často účastnil různých konferencí, workshopů a seminářů. Každopádně jsem začínal vždy ráno v kanceláři a poté jsem případně vyrážel do „terénu“ buď s kolegy z oddělení, nebo individuálně.

2014-09-13 16.47.20Nejčastěji jsem navštěvoval jednání pracovních skupin v oblasti energetiky a dopravy, jejichž agenda byla velmi nabitá. Na těchto zasedáních jsem pořizoval písemné záznamy o průběhu jednání, která probíhala obvykle v anglickém jazyce, případně byla tlumočena do několika jazyků osmadvacítky. Několikrát jsem se účastnil zasedání COREPERu a na závěr jsem se podíval i na Radu ministrů pro oblast energetiky, kterou má v ČR v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále jsem zpracovával různé rešerše a analýzy z oblasti tvorby a naplňování legislativy a politik EU. Zajímavá byla i pomoc při organizaci společenské události na Stálém zastoupení, které se mj. účastnili předsedové automobilových asociací zemí V4 nebo místopředseda Evropské komise, Maroš Šefčovič. Moje kompetence se během stáže postupně rozšiřovaly.

2. Co bylo pro tebe při výběru stáže důležité?

Největší motivací zúčastnit se této stáže pro mě byla skutečnost, že byla zaměřena pracovně. Zahraniční pracovní zkušenost v dnešní době představuje ceněnou konkurenční výhodu na trhu práce. Dalším důležitým faktorem bylo pochopitelně místo výkonu stáže. Brusel mi vyhovoval jak z hlediska jazykového režimu – věci jako vyřízení pronájmu bytu, nákupy nebo administrativu jsem obstarával ve francouzštině a při práci jsem obvykle používal spíše angličtinu, takže jsem procvičil oba jazyky. Pozitivem při výběru stáže byl také fakt, že Brusel je město tolerantní vůči cizincům a opravdu jsem se v něm jako cizinec necítil.

3. Jak bys zhodnotil přínos stáže? Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

Přínos stáže byl nad má očekávání a to jak z profesního, tak osobního hlediska. Člověk je postaven před řadu výzev a očekávání neočekávatelného. Každý den se dělo něco nového, sbíral jsem kontakty a spoustu zážitků. Na stáži mě bavila především různorodá práce v zajímavém prostředí a ve vstřícném kolektivu. Líbilo se mi i samotné město, měl jsem štěstí na oblast, kde jsem byl ubytován a nenarazil jsem na žádné větší problémy.

Ondrej Litavsky _Brusel5. Jak probíhala procedura vyřizování stáže?

Přihlásil jsem se do výběrového řízení organizovaného FMV, informace byly zveřejněny na webu. Bylo potřeba poslat CV, informace o dosavadním prospěchu na VŠE, motivační dopis, popsat nástin tématu diplomové práce a předpokládanou činnost na stáži. Vše se odesílá koordinátorce pro pracovní stáže. Jakmile jsem byl vybrán, začal schvalovací proces ze strany MZV. Tam jsem musel zaslat vyplněnou žádost o stáž, fotokopii OP, prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, kopii karty zdravotního pojištění, výpis z rejstříku trestů a životopis.

6. Co bys doporučil studentům začínajícím na FMV? Jak se dá vytěžit ze stáže co nejvíce?

Myslím si, že nejlepším způsobem jak ze studia dostat maximum, je právě účast na nějaké zahraniční studijní či pracovní stáži. FMV v tomto ohledu poskytuje nadstandardní příležitosti, je dobré sledovat dění na webu. Mě čeká ještě stáž v UKTI na Britském velvyslanectví v Praze, o které jsem se dozvěděl právě na stránkách FMV.

7. Koho zajímavého jsi měl tu čest potkat?

V Bruselu působí spoustu zajímavých lidí a měl jsem možnost se účastnit konference, kde měl proslov bývalý předseda EK, José Barroso. Na jednom plenárním zasedání EESC hovořil předseda EP, Martin Schulz, nebo i Valéry Giscard d’Estaing, bývalý francouzský prezident. Několikrát jsem se bavil s různými diplomaty osmadvacítky, potkal jsem i zajímavé lidi během různých společenských událostí.

8. Co z toho, co ses na FMV naučil, jsi v práci nejvíce potřeboval? (jazyky, odborné předměty)

Kromě jazyků to byly zejména znalosti z oblasti evropského práva, přínosem jsou ale i komplexnější ekonomické předměty. Celkově mohu říct, že studium na FMV je dobrým předpokladem pro práci v této oblasti.

9. V čem je země, ve které jsi byl unikátní/specifická/jiná?

Belgické hlavní město je velice multikulturní, což člověk vidí v prvních minutách po příjezdu. S tím je spojena i zvýšená tolerance a vzájemný respekt mezi lidmi vytvářející lepší atmosféru ve společnosti. Lidé jsou zde přátelštější než v ČR a velký rozdíl vidím i v profesionalitě a ochotě obsluhujících. Kvalita služeb je u nás ve srovnání s Belgií bídná.

Závěrem bych chtěl poděkovat Fakultě mezinárodních vztahů za umožnění stáže, která pro mě byla velkým přínosem. Všem studentům mohu podobné stáže doporučit.

Bc. Ondřej Litavský