Hledat
Pokročilé hledání
Stáž v New Yorku očima studentky FMV: Stálá mise Slovenské republiky

Lenka_11. Ve které organizaci jsi stážovala? Kde se nachází?

Stážovala som na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, USA.

2. Jak vypadal tvůj pracovní den? Jaké byly tvé kompetence a za co jsi zodpovídala?

Konzultácie ohľadne môjho programu v podobe účasti na rôznych podujatiach/ zasadnutiach/ mítingoch prebiehali viac-menej stále. Nakoľko som bola v tom čase jediná stážistka na misii, pokrývala som všetky oblasti podľa potrieb jednotlivých diplomatov. Podľa pokynov resp. dohody som každé ráno prišla buď na na misiu alebo rovno na konkrétne zasadnutie. Môj ranný rituál v priebehu prvého mesiaca spočíval v účasti na koordinačných rokovaniach Európskej únie, zaoberajúcich sa predmetom činnosti 3. výboru Valného zhromaždenia OSN, tj. Sociálnymi, humanitárnymi a kultúrnymi otázkami. Po koordinácii som buď spracovávala podklady priamo na misii alebo sa odobrala na určené zasadnutia, najčastejšie Bezpečnostnej rady či Valného zhromaždenia. Raz za čas som sa zúčastnila aj zasadnutia rady ECOSOC či jednotlivých výborov. Moja hlavná úloha spočívala v konečnom dôsledku vo vypracovávaní bleskových správ (tzv. FLASH) alebo dlhších TIC-iek.

Lenka_23. Jak bys zhodnotila přínos stáže? Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

Aj keď som ešte pomerne mladá, dovolím si tvrdiť, že táto stáž patrila k jedným z najúžasnejších zážitkov môjho života. Iste, člověk by si mohlo povedať ,,komu by sa nepáčilo v New Yorku“, ale aj keď to bezpochyby možno považovať za veľmi príjemnú okolnosť, grom stáže bola práve ,,práca“ na poli multilaterálnej diplomacie v centrále OSN. Ťažko zhodnotiť, čo konkrétne pre mňa predstavovalo najväčší prínos, tých aspektov bolo naozaj neúrekom. Možno fakt, že som si postupom času pomaly vyfiltrovala oblasť svojho záujmu, čo je naozaj super, nakoľko člověk nemôže byť odborník na všetko, aj keby veľmi chcel. Hoci to znie ako klišé, každý jeden deň som sa  naučila niečo nové a každý jeden deň bol pre mňa prínosom, na ktorý som sa veľmi tešila. Myslím, že až tam som plne uvedomila komplexitu, multidimenzionalitu a význam činnosti OSN vo svete. Práve preto mi maximálne vyhovovala skutočnosť, že pracovný deň na Stálej misie vyžaduje permenanentú pohotovosť a nekončí po odpracovaní 8 hodín . Ďalej je to samozrejme pocit, že máte celý svet na dlani- to pri zastúpení 193 štátov sveta, 2 pozorovateľov a rôznych organizácií platí doslova. A je to niečo užasné.

4. Jak probíhala procedura vyřizování stáže?

V mojom prípade išlo o trochu komplikovanejšiu situáciu, nakoľko táto stáž nebola v ponuke FMV (bola som individuálny žiadateľ) a po jej schválení v ústredí som mala necelé dva týždne na to, aby si vybavila potrebné náležitosti so školou. Známi mi hovorili, že som zmizla doslova zo dňa na deň . Tu som sa stretla s veľkou podporou pána prodekana doc. Hnáta, ktorý mi umožnil absolvovať stáž aj napriek tomu, že už bol 3. týždeň semestra. Formálne náležitosti prebiehali analogicky ako pri každej inej stáži- Training Agreement podpísaný od inštitúcie, kde budete vykonávať stáž a dohodnutie si garanta stáže resp. jej výstupného projektu, ktorý po návrate zo stáže budete prezentovať.

Lenka_35. Co bys doporučila studentům začínajícím na FMV? Jak se dá vytěžit ze studia co nejvíc?

Tak pridať sa k nejakej študentskej organizácii podľa vlastného záujmu je určite fajn, aj keď je pravda, že ja som tak urobila až počas svojho bakalárskeho Erasmu. Osobne si ale myslím, že netreba len tak zahodiť príležitosť, ktorú predstavuje nutnosť absolvovania povinne voliteľných predmetov. Myslím si, že je veľká škoda minúť ich na ,,ľahké“ predmety, pretože ponuka predmetov na FMV je naozaj široká a každý si vyberie. Minimálne ho to utvrdí v tom, či by sa chcel danej oblasti venovať aj naďalej alebo ani nie J. V nadväznosti na to by som ešte podotkla známu skutočnosť, a síce, že na VŠE sa realizuje neskutočné množstvo akcií, prednášok, workshopov apod. Treba ,,lajknúť“ potrebné stránky na Facebook-u a potom si už odsledovať kam by človek chcel zájsť. O.i. networking tu funguje v plnom prúde, takže len smelo do toho!

6. Koho zajímavého jsi měla tu čest potkat?

Mala som tú veľkú česť osobne sa stretnúť s Jeho Excelenciou, pánom Janom Eliassonom, námestníkom Generálneho tajemníka OSN. Taktiež mi bolo umožnené zúčastniť sa pracovného stretnutia predsedov všetkých šiestich výborov 69. Valného zhromaždenia OSN. V neposledním rade bolo pre mňa veľkou poctou pracovať pod takým výnimočným diplomatom, akým je stály představitel Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, Jeho Excelencia pán František Ružička. Každodenná spolupráca a kontakt tak s našimi slovenskými diplomatmi, ako aj so zástupcami ďalších krajín je sám o sebe ťažko popísateľným zážitkom. Moje pocity a dojmy snáď aspoň do určitej miery vyjadrí konštatovanie, že doteraz tomu celému nemôžem uveriť.

Lenka_47. Jednalo se o tvou první zahraniční zkušenost? Absolvovala jsi už v rámci VŠE zahraniční studijní pobyt?

Nie nebola, zimný semester 2013/2014 som absolvovala v Bruseli v rámci ,,prvej vlny“ študentov, ktorí absolvovali Erasmus už počas bakalárského štúdia. Okrem toho som počas leta 2013 absolvovala kurz na letnej univerzite v Brémach v Nemecku, konkrétne protredníctvom programu DAAD, ktorý je na VŠE prezentovaný.

8. Co z toho, co ses na FMV naučila, jsi v práci nejvíce potřebovala? (jazyky, odborné předměty)

Počas stáže som využívala angličtinu na dennej báze, v tomto prostredí je to doslova základný nástroj prežitia. Znalosť ďalších úradných jazykov OSN nie je vôbec na škodu, ale angličtina na veľmi dobrej úrovni je jednoducho minimum. A samozrejme vedomosti, vedomosti, vedomosti, ktorých základ som dostala práve na pôde FMV. Spomeniem napríklad problematiku bezpečnostných vzťahov, blízkovýchodnú otázku či znalosti o Európskej únii.

9. V čem je země, ve které jsi byla unikátní/specifická/jiná?

O unikátnosti USA Vám toho veľa povedať, bohužiaľ, neviem, nakoľko som po celú dobu stáže žila, bývala a pracovala jedine v New Yorku a asi by nebolo celkom správne generalizovať moje dojmy na celé USA ako také. Podľa môjho názoru je New York svet sám o sebe. Domáci hovoria, že si ho človek buď zamiluje alebo mu jednoducho nesadne. Unikátnosť New Yorku spočíva práve v jeho diverzite a mnohotvárnosti. Zároveň musím povedať, že hoci ide o mesto mimoriadne dynamické a životom pulzujúce (naozaj nikdy nespí), ešte sa mi nestalo, aby som v tak krátkom časovom intervale stretla toľko veľa milých a slušných ľudí. Neviem, čo sa za tým skrýva, ale ľudia sú tam veľmi bezprostrední, ochotní a príjemní. Isteže, vždy sa nájdu výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, ale v mojom prípade to bolo naozaj zväčša o tom pravidle. V každom prípade, život v New Yorku na človeku zanechá stopu, či chce alebo nie. Ale ja by som si tú stopu pokojne zažila minimálne ešte raz.

Bc. Lenka Tomečková