Hledat
Pokročilé hledání
Stáž na CzechTourism je pro studenty cestovního ruchu dobrou volbou

 

cr1Pro Fakultu mezinárodních vztahů je důležité, aby studenti nabírali jak znalosti teoretické, tak i ty praktické. Proto je jim pravidelně nabízeno množství pracovních stáží. Na tu vyjela i studentka cestovního ruchu Barbora Skálová, která absolvovala tříměsíční stáž v pobočce agentury CzechTourism ve Velké Británii, jejíž sídlo je v současnosti v rezidenci Prudence Place ve městě Luton. Přečtěte si, jaké dojmy v ní Británie zanechala a co jí stáž přinesla.

Jak vypadal tvůj pracovní den? Jaké byly tvé kompetence a za co jsi zodpovídala?

Pracovní doba byla ujednána od pondělí do pátku na 40 hodin týdně. Mezi mé povinnosti patřilo jednání s veřejností, podávání turistických informací o ČR, odpovědnost za  e-mailovou schránku veřejnosti, odpovídání na telefonické dotazy o ČR, příprava obálek s informačním materiálem k odeslání, update databází kontaktů B2C a B2B, back office či administrativní asistence v kanceláři a během akcí organizovaných zahraničním zastoupením. Další záležitostí bylo sledování britského tisku a zaznamenávání zpráv o ČR. Zaměřovala jsem se zejména na zprávy z oblasti cestování, turistických zážitků a zkušeností apod. Jednotlivé zprávy se zaznamenávaly do tabulky mediálních výstupů za daný měsíc, která se poté posílala do centrály CzechTourism v Praze.

Co bylo pro tebe při výběru stáže důležité?

Jedním z mých profesních cílů byla možnost pracovního uplatnění v agentuře CzechTourism. Nabídka stáže v zahraniční pobočce ve Velké Británii byla třešničkou na dortu.

Jak bys zhodnotila přínos stáže? Co se ti na stáži nejvíc líbilo?

V porovnání kladů a záporů převažují jednoznačně pozitivní dojmy. Vyzdvihla bych načerpání praktických dovedností a zkušeností v oboru, ve kterém bych se v budoucnu chtěla pracovně uplatnit. Značným přínosem je zlepšení se v ústním i písemném projevu v anglickém jazyce. Za velké pozitivum považuji možnost navázání kontaktů s novými lidmi z oboru. Mimo jiné jsem poznala kolegy z organizací CzechInvest či CzechTrade také působící ve Velké Británii. Zajímavou a přínosnou zkušeností byla účast na veletrhu World Travel Market v Londýně. Setkání se s odlišnou kulturou a možnost cestování ve volném čase považuji za další pozitivum. Během svého pobytu jsem dobře poznala Londýn a navštívila např. Brighton, jedno z největších a nejznámějších pobřežních letovisek Velké Británie.

Jak probíhala procedura vyřizování stáže?cr

O stáži jsem se dozvěděla prostřednictvím webových stránek FMV. Nejprve jsem se přihlásila do výběrového řízení, ve kterém jsem uspěla. Poté jsem kontaktovala Ing. Evu Grebe, která mi pomohla připravit potřebné dokumenty. Zajistila jsem podpis dokumentů v zahraniční instituci a navštívila proděkana pro pedagogickou činnost, který podepisuje dokumenty za FMV. Koordinátorce pro pracovní stáže jsem odevzdala dokument Learning Agreement for Traineeships potvrzený oběma stranami. Také jsem vyplnila a odevzdala formulář pro bankovní spojení pro výplatu Erasmus+ stipendia. Po dobu konání stáže bylo nutné mít sjednané pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, a úrazové pojištění.

Co bys doporučila studentům začínajícím na FMV? Jak se dá vytěžit ze studia co nejvíc?

Na FMV jsem absolvovala pouze magisterské studium. Během této doby jsem se zajímala o dění na fakultě a zejména jsem sledovala nabídky a aktuality Katedry cestovníh
o ruchu.

Koho zajímavého jsi měla tu čest potkat?

Zajímavou a přínosnou zkušeností byla účast na veletrhu World Travel Market. Zde mi byla umožněna návštěva konference Future You. Konference se zaměřovala na mladé lidi a studenty věnující se cestovnímu ruchu. Významným přednášejícím byl Rob Zajko ze společnosti Hilton, který má na starosti objevování a získávání mladých talentovaných lidí v rámci Evropy, Středního východu a Afriky.

Jednalo se o tvou první zahraniční zkušenost? / Absolvoval/a jsi už v rámci VŠE zahraniční studijní pobyt?

V rámci VŠE se jednalo o mou první zahraniční zkušenost.

Plánuješ také výjezd na studijní pobyt? 

Jelikož se blíží konec mého magisterského studia a ráda bych postupně přešla do plného pracovního procesu, tak studijní pobyt v zahraničí neplánuji.

Co z toho, co ses na FMV naučila, jsi v práci nejvíce potřebovala? (jazyky, odborné předměty)

Určitě bych vyzdvihla teoretickou přípravu. Pro rychlou adaptaci a orientaci na pozici stážisty jsem využila načerpané znalosti. V průběhu tří měsíců jsem měla mimo jiné na starosti vypracování rozsáhlé situační zprávy, která monitoruje stav a vývoj turismu Velké Británie v roce 2014 a analyzuje vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím v rámci cestovního ruchu. Určitě jsem tak uplatnila vědomosti např. z odborného předmětu Mezinárodní cestovní ruch.

V čem je země, ve které jsi byla unikátní/specifická/jiná?

Rozdíl jsem zaznamenala zejména v odlišném chování Britů. Při vyřizování pracovních záležitostí jsem ocenila zdvořilý a profesionální přístup. Britové respektují soukromí, během konverzací jsem postupně přivykla i jejich specifickému smyslu pro humor.