Hledat
Pokročilé hledání
Stálá mise v Ženevě: stáž v centru světové diplomacie

image2Fakulta Mezinárodních vztahů nabízí svým studentům získat zkušenosti v zahraničí nejen studijní, ale i pracovní a lépe tak nastartovat profesní kariéru v mezinárodních vztazích. Od roku 2012 FMV v rámci Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze umožňuje vyjet na dlouhodobou stáž na Stálou misi České Republiky při OSN a dalších mezinárodních organizací v Ženevě. V letním semestru 2013/2014 se stáže zúčastnily Anna Krejčová, studentka politologie, a Renata Nemkyová, studentka mezinárodního obchodu. Své zkušenosti popsaly v následujícím článku.

Švýcarská Ženeva je centrem světové diplomacie. Je jedním ze sídel OSN a především sídlem mnoha agentur OSN, od Vysoké komisařky pro lidská práva nebo uprchlíky, po Světovou organizaci duševního vlastnictví, Mezinárodní organizaci práce, Světovou meteorologickou organizaci nebo Mezinárodní telekomunikační unii. Sídlo Světové obchodní organizace dělá z Ženevy také ústředí mnohostranného obchodního systému.   Mimo to zde sídlí nespočet dalších nevládních organizací a platforem, například Světové ekonomické fórum, Mezinárodní červený kříž nebo pobočky Human Rights Watch a Amnesty International.

image4

Stáž na Misi ČR dává studentům možnost se zúčastnit jednání na nejvyšší diplomatické úrovni, včetně pracovních a neformálních vyjednávání. Součástí náplně práce je například příprava podkladů či pomoc při organizaci schůzek. Mezi diplomaty SM Ženeva, včetně paní velvyslankyně Kateřiny Sequensové, je hned několik absolventů FMV. Stáž je pro studenty jedinečnou příležitostí, jak nahlédnout do zákulisí fungování mezinárodní diplomacie a inspirovat se pro své další studijní a pracovní zaměření.

Anna Krejčová, 1. ročník magisterského studia, obor Politologie, lidská práva a jiná agenda

Stáž ve světovém centru lidskoprávní politiky pro mě je velkou příležitostí především proto, že se problematikou lidských práv zabývám již dlouho. Když jsem k tomu ještě dostala příležitost být na stáži místo tří měsíců čtyři, neváhala jsem a s prodloužením souhlasila (stáž jsem začala v průběhu února a skončím na konci června 2014). Česká republika je v současné době jedním ze členů Rady OSN pro lidská práva (RLP má 47 členů, volených Valným shromážděním OSN na 3 roky), což je nejvyšší orgán zabývajícím se lidskými právy v systému OSN. K tomu se ještě letos velvyslankyně ČR, Kateřina Sequensová, stala vice-prezidentkou Rady (předsednictvo Rady má 5 členů, volených na jeden rok). Rada pro lidská práva zasedá třikrát za rok (celkem 10 týdnů) a já se díky prodloužení stáže zúčastním jak březnového, tak i červnového zasedání.

V rámci čtyřměsíční stáže mám možnost opravdu zjistit, jak mise a mezinárodní organizace fungují a dostat se k nejrůznějším jednáním, zasedáním a tématům mezinárodní politiky. Protože delegace české mise je relativně malá a zasedání se často kryjí, často se účastním briefingů, jednání a zasedání a diplomatům pak jen předávám zprávy a zápisy o tom, co se projednávalo a rozhodlo, odložilo atp. Výčet témat, ke kterým jsem se od začátku stáže dostala, je opravdu dlouhý. Od února jsem se zatím účastnila na zasedání Rady pro lidská práva, Úmluvy proti nášlapným minám, kazetové munici, UNAIDS, schůzek Světové organizace práce, pracovních skupin pro boj s diskriminací, pro právo na rozvoj, zasedání Světové zdravotnické organizace a mnoho dalších. Ženeva je opravdu jedním z hlavních center světové diplomacie.

Stáž na české misi doporučuji všem, kteří se lidskými právy a mezinárodní politikou zabývají a chtějí se jí věnovat ve své budoucí kariéře. V Ženevě získáte jak neocenitelné pracovní zkušenosti, tak i přehled o dalších možnostech stáží a pracovních příležitostí v rámci mezinárodní politiky a v organizacích, ke kterým byste se v Čechách jen těžko dostávali.

Renata Nemkyová, 2. ročník magisterského studia, obor Mezinárodní obchod, obchodní agenda

Ženeva je místem, kde se v nebývalé intenzitě setkává systém mezivládních organizací s neziskovým sektorem a zástupci sektoru soukromého. Možnost nahlédnout do zákulisí tohoto mnohovrstevného systému vnímám jako obrovskou příležitost. Na Misi pracuji od konce ledna do července v oblasti obchodní diplomacie, zabývám se tedy především činností Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světové obchodní organizace (WTO).

Česká republika je pro rok 2014 koordinátorem jedné ze sedmi regionálních skupin ve WIPO, konkrétně se jedná o skupinu států střední Evropy a Pobaltí (Central Eropean and Baltic States, CEBS). V praxi to znamená, že pod vedením ČR skupina hledá a formuje společné vyjednávací pozice, které potom česká delegace při vyjednáváních prosazuje jménem všech 17 členských států. S postem koordinátora je spojeno vysoké vytížení českého delegáta ve WIPO a častá kolize paralelních jednání. Ve WIPO mám možnost se zapojit do různých úrovní aktivit spojených s pozicí koordinátora: od spolupráce na přípravě společných prohlášení, přes organizaci schůzek, komunikaci s ostatními členskými státy, účast na koordinačních schůzkách skupiny CEBS i EU, zasedání pléna WIPO až po neformální vyjednávání, včetně těch na nejvyšší diplomatické úrovni.

Ve WTO má stážista možnost nahlédnout jak do koordinační činnosti EU, která v rámci Společné obchodní politiky zastupuje ČR na formálních zasedáních, tak do fungování WTO jako celku v praxi. Pro studenty s obchodním zaměřením jsou také velkou výhodou špičkově vybavené knihovny WTO a WIPO, které mohou významně přispět ke kvalitě diplomové práce. Díky přítomnosti mnoha nevládních organizací a jiných platforem nabízí Ženeva také kritický pohled na systém mezivládních institucí a pomáhá tak formovat velmi komplexní obraz o dění na poli mezinárodní obchodní diplomacie.  Do konce stáže mi zbývají ještě dva měsíce, ale už teď mohu říci, že je pro mě z hlediska profesního i akademického rozvoje neocenitelným přínosem.

Rády bychom tímto obě poděkovaly Fakultě mezinárodních vztahů a všem zaměstnancům Stále mise za umožnění stáže.

image1   image3