Hledat
Pokročilé hledání
Soutěž o nejlepší diplomovou práci vypracovanou ve spolupráci s konkrétní firmou

27.2.2015

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje 1. ročník Soutěže o nejlepší diplomovou práci vypracovanou ve spolupráci s konkrétní firmou, a to s cílem podpořit vznik diplomových prací, jež jsou založeny na spolupráci diplomanta s firmou či podnikem a tato spolupráce je oboustranně prospěšná. Nejlepší práce budou finančně
oceněny, a to:

1. místo: 10 000 Kč

2. místo: 6 000 Kč

3. místo: 4 000 Kč

OPPA
Podmínky soutěže

Do soutěže je možné přihlásit diplomovou práci obhájenou v období říjen 2014 až únor 2015. Návrhy na ocenění prací mohou předložit jak vedoucí prací, tak i studenti po konzultaci se svým vedoucím. Práce se přihlašují na předepsaném formuláři. K přihlášce je nutné přiložit diplomovou práci. Podklady do soutěže je zapotřebí předložit do 27. 2. 2015 – Ing. R. Čajkovi, Ph.D., místnost č. 211 v Nové budově VŠE. O výsledku soutěže rozhodne hodnotící komise složená ze zástupců řešitelů projektu OPPA na FMV.

Kritéria hodnocení

Komise bude vyhodnocovat soutěž na základě:

  • posudků vedoucího práce a oponenta,
  • teoretického a praktického přínosu diplomové práce,
  • míry zapojení firemního partnera.