Hledat
Pokročilé hledání
Rozhovor o běžném pracovním dnu vedení FMV: Tajemnice fakulty

Poslední, avšIMG_3558ak neméně důležitou členkou vedení FMV je fakultní tajemnice. Tuto činnost vykonává Ing. Ludmila Issová a její práce se od té proděkanské či děkanské v mnoha ohledech liší. Přednášení ani úzký kontakt se studenty do jejích kompetencí nespadají, co tedy ano?

1.Co bylo dnes hlavní náplní Vaší práce? 

Nejdřív bych asi měla vysvětlit, že i když jsem členem vedení FMV, moje oblast činnosti se zcela liší od práce proděkanů. Vyplývá to už toho, že nejsem akademický pracovník, ale technickohospodářský, takže se zabývám hlavně hospodařením fakulty, organizačními i administrativními záležitostmi a v rámci finanční kontroly FMV jsem správcem rozpočtů. Také nemám prázdniny, ale jen dovolenou.

Dnes jsem se po roztřídění a vyřízení neodkladných mailů věnovala běžné každodenní práci, tj. kontrole a podpisům různorodých dokladů k proplacení ze všech pracovišť fakulty, jak pro účtárnu, tak pro personální a ekonomické oddělení VŠE. Mezi tím jsem konzultovala se dvěma vedoucími kateder postupy v personální a finanční oblasti. A protože byl na pracovišti oproti jiným dnům docela klid, ještě jsem dopracovala texty k tabulkám do Výroční zprávy FMV za rok 2015.

2.Dostanete se někdy i mimo školu? 

Velmi málo - sem tam pozvání na pracovní oběd. Služební cestu jsem za svých deset let na fakultě absolvovala jen několikrát na bratislavskou Obchodní fakultu EUBA. Vyhovuje mi to, nejsem v mém věku už prototyp cestovatele.

3.Koho potkáváte v práci nejčastěji? 

Mám kancelář propojenou s pracovištěm sekretářky děkana i panem děkanem, takže se vidíme průběžně, často se potkávám na děkanátě s proděkany a sekretářkami kateder.

4.Máte nějakou oblíbenou část dne? 

To bych ani neřekla, spíš bych mohla definovat oblíbené a neoblíbené práce. Ráda jednám s kolegy, tvořím přehledy z účetních údajů pro jejich rozhodování v oblasti hospodaření i personalistiky. Těší mne, že když jsem nastoupila do funkce, nejčastějšími dotazy bylo: „můžeme to zaplatit?“ Teď už nějaký rok je to jen „z čeho to zaplatíme?“  A doufám, že to tak zůstane, fakulta není totiž závislá jen na dotacích, ale aktivně získává i jiné zdroje financování. Naopak nerada píšu zápisy z různých druhů zasedání – naštěstí to není moc často.IMG_3609

5.Jaká je vaše nejméně oblíbená část akademického roku?  

Protože naše fakulta je, i co se týče zdrojů financování, největší na VŠE, je nejnáročnější konec a začátek kalendářního roku, kdy zdaleka nezvládám svoji práci v pracovní době.  Naopak o letních prázdninách je tu klid, když zpracuji všechny resty, které se objeví před odchodem studentů i učitelů na prázdniny, lze i dohonit, co se nestihlo do pololetí, nastudovat nové předpisy, rozmyslet další postupy apod.

6.Co děláte, když Vaše pracovní povinnosti skončí/jak relaxujete? 

Mám pět vnoučat, se kterými se snažím něco podnikat občas alespoň o víkendu. Těší mne, jak jim chutná, když babička navaří! Ráda vyrážím s kamarádkou na dlouhé procházky po okolí Prahy, chodím plavat a v létě jezdíme mimo Prahu také na kole.