5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozhovor o běžném pracovním dni vedení FMV: Proděkan pro rozvoj a finance

IMG_2413Hned po děkanovi patří mezí nejvýznamnější členy vedení Fakulty mezinárodních vztahů čtyři proděkani. Každý z nich se soustředí na jinou oblast související s chodem celé fakulty. V tomto rozhovoru se dočtete, jak vypadá běžný den Ing. Mgr. Petra Štěpánka, Ph.D., proděkana pro rozvoj a finance.

1. V kolik hodin a čím obvykle začíná Váš pracovní den?

Pracovní den pravidelně začíná vykopáním dětí z postelí a jejich co možná nejméně násilným přesunem v co možná nejuspokojivějším stavu do jejich školských zařízení. Vás asi ale zajímá škola naše. Tam dorazím obvykle na devátou a buď se rovnou začíná nějakou schůzí – kolegium děkana, schůze katedry, poradní skupina rektorky pro finance a rozpočet apod., nebo pracuji ve své kanceláři. Tradiční je samozřejmě permanentní vyřizování emailů, jinak si člověk většinou hraje s čísly (v době příprav a sestavování rozpočtu) či se slovy (v době tvorby výroční zprávy či přípravy různých projektů).

2. Kam většinou chodíte na oběd?

Na oběd chodím téměř výhradně do menzy.

3. Pracujete výlučně ve škole nebo někdy musíte jít i mimo ni?IMG_2429

Pracovní schůzky mimo školu u mne určitě nejsou zdaleka tak časté jako u pana děkana či proděkanů pro zahraničí a vědu, kteří to setkávání mají přeci jen více v náplni práce, ale odehrávají se. Jedním ze zdrojů, o které se na fakultě ucházíme, jsou prostředky z evropských fondů. V rámci své činnosti jsem se takto účastnil různých konzultací a školení k dané oblasti. Ještě možná častější jsou ale schůzky, které souvisejí s odbornou a vědeckou činností na mé domovské Katedře podnikového a evropského práva. Hodně se zde věnujeme problematice ochrany spotřebitele a v uplynulých dvou letech jsme v rámci projektu TAČR absolvovali řadu setkání s aktéry v této oblasti. Mimochodem v pondělí se chystáme na Úřad vlády, kde se budeme věnovat přípravě diskusního Kulatého stolu na téma ochrany spotřebitele na digitálním trhu.

4. Kolik času Vám zabere přednášení?

Je to velmi odlišné v zimním a letním semestru. Těžiště mé přednáškové činnosti představuje celoškolský základní kurz práva. Situace se vyvinula tak, že skoro všichni studenti na škole mají tento předmět ve studijních plánech v zimním semestru. Obvykle to pro mne znamená dvě čtyřhodinové přednášky v týdnu plus dílčí části kurzů či jednotlivé přednášky pro studenty našeho oboru Právo v podnikání. Na letní semestr zbývají většinou už jenom tyto dílčí přednáškové povinnosti. Ale zase je obvykle více studentů, kteří finalizují své kvalifikační práce, takže se člověk nenudí.

5. Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?

V pedagogické oblasti určitě práce v menších sIMG_2451kupinách a nejlépe ještě nad tématy, kterým se profesně věnuji intenzivněji. Třebas taková debata s deseti studenty nad problematikou veřejných zakázek, kteří o tu diskuzi mají skutečný zájem a jsou ochotni se zapojit, je pro mne skutečně velmi osvěžující. Bohužel není možné většinu výuky tímto způsobem provozovat. V oblasti proděkanské musím přiznat, že mne skutečně baví „hraní s čísly“. Tím samozřejmě nemám na mysli nějaké pokoutní machinace, ale zejména různé analýzy. Konečná částka, jaká bude v daném roce přidělena na fakultu, závisí na velkém množství dílčích faktorů a je samozřejmě důležité sledovat, které a jak moc ten konečný výsledek ovlivňují, a jestli je jsme schopni do budoucna ovlivňovat. Vůbec nejzábavnější pak samozřejmě je, když zjistíte, že to letošní číslo je větší než to loňské.

6. Co děláte, když Vaše pracovní povinnosti skončí, jak relaxujete?

Tak tady bych se mohl vrátit na začátek a jmenovat v první řadě rodinu. Jinak nemohu nezmínit házenou, kterou stále ještě provozuji jako aktivní hráč a která pro mne byla velmi důležitá i během studií na VŠE. Moje nejintenzivnější mezilidské vazby s lidmi v rámci VŠE vznikly nebo se prohloubily díky partě lidí okolo házené. Určitě také přičiněním dlouholetého vedoucího CTVS Miloše Pádivého.