5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozhovor o běžném pracovním dni vedení FMV: Děkan

IMG_2060

Děkan je jedním z nejdůležitějších lidí na FMV. Výrazně ovlivňuje životy studentů i zaměstnanců fakulty. Co všechno tedy spadá do jeho kompetencí? Co je součástí jeho pracovní nápně a jaký je jeho běžný pracovní den? Současný děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., který do funkce nastoupil 1. února tohoto roku, v následujícím rozhovoru prozradil, jak vypadá jeho každodenní rutina, ale například i to, jak relaxuje.

 

 

  1. Jak většinou vypadá začátek Vašeho pracovního dne?

Nejprve zkontroluji došlou elektronickou poštu a roztřídím si ji podle důležitosti na zprávy k okamžité odpovědi, zprávy k přeposlání relevantním kolegům (obvykle proděkani či vedoucí kateder), zprávy vyžadující rozsáhlejší reakci a zprávy k smazání. Dále obvykle vyřídím písemné materiály, které vyžadují podpis děkana. Následují různé skupinové či individuální schůzky, případně výuka dle programu pro daný den.

  1. Víte každý den dopředu, co Vás čeká?

Ano, využívám kalendář v Outlooku, do kterého schůzky plánuji. Kalendář má pro zápis zpřístupněna rovněž sekretářka děkana, přes níž se ke mně většina kolegů a externích návštěv objednává. Je to docela efektivní systém. Máme vymezené konkrétní časy pro konkrétní typy návštěv, takže např. v oficiálních konzultačních hodinách přijímám pouze studenty, kteří za mnou jdou z titulu mé funkce vyučujícího, garanta předmětů a vedoucího kvalifikačních prací. V záležitostech, které se týkají agendy děkana, se pak každý musí objednat právě přes sekretariát.

  1. Míváte hodně schůzek, pokud ano, s kým?

Ano, v průměru tak 5 denně. Zatím jsou to hlavně proděkani, vedoucí kateder, zástupci zahraničních univerzit a externí zájemci o různé formy spolupráce s FMV. Specialitou FMV je pak také pravidelné každotýdenní setkání děkana s některým ze zahraničních velvyslanců působících v Praze v návaznosti na jejich vystoupení ve výuce. Během prvního měsíce ve funkci jsem se tak mj. setkal s ministrem průmyslu a obchodu a velvyslanci Japonska, Číny, Palestiny a Holandska.

  1. Čemu se konkrétně dnes budete muset věnovat nejvíce?IMG_2038

Dnes se budu věnovat zejména problematice rozpočtu VŠE a návazně i FMV. Je to docela komplikovaný systém, který mě ovšem zajímá i z profesního hlediska, takže se na to těším!

  1. Čím obvykle v práci končíte?

Překontroluji a roztřídím došlou elektronickou poštu dle ranního postupu.

  1. Co děláte ve volných chvílích? Jak relaxujete?

Rád sportuji (nyní zejména běh, dříve cyklistika) a chodím do sauny. Někdy také zajdu na dobrou večeři s přáteli.