Hledat
Pokročilé hledání
Projekt OPPA na podporu stáží a praktických dovedností vrcholí v LS 2014/2015

OPPA_logo_bez_textuOd 1. dubna 2014 realizuje Fakulta mezinárodních vztahů projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V LS 2014/2015 projekt vrcholí inovací zásadních předmětů v programu Mezinárodní ekonomické vztahy a podporou desítek stáží v ČR i v zahraničí.

Právě v těchto týdnech se díky projektu OPPA konají přednášky vynikajících odborníků z praxe globální politické ekonomie a ekonomické diplomacie:

Roger a Carol Tooze na FMV: globální politická ekonomie a role Číny

Workshop a přednáška prof. Sanera k ekonomické diplomacii

Aktuální výběrová řízení:

Tři výběrová řízení na tříměsíční stáže v New Yorku

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost absolventů studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy na domácím i mezinárodním trhu práce rozvojem systému pracovních praxí a stáží a implementace praktických metod výuky založených na spolupráci s firmami a institucemi v oborech relevantních pro zaměření studia na Fakultě mezinárodních vztahů. V rámci projektu budou realizovány zejména tyto činnosti:

Rozvoj systému stáží a praxí, a to jak v českých firmách orientujících se na zahraniční trhy, tak ve firmách a institucích v zahraničí.

Zapojení manažerů a kompetentních pracovníků těchto firem do výuky v rámci programu Mezinárodní ekonomické vztahy.

Zpracování reálných případových studií a jejich implementace do výuky v rámci programu Mezinárodní ekonomické vztahy.

Podpora zpracování diplomových prací zaměřených na reálné případy a požadavky firem.

Vzdělávání zaměstnanců FMV v oblasti praktických metod výuky a spolupráce s firmami a sdílení mezinárodních zkušeností s obdobně zaměřenými vysokými školami.

V rámci informační kampaně se FMV zaměří zejména na informovanost studentů o možnostech stáží a praxí, které jsou jedinečnou možností, jak obohatit akademické znalosti také o praktické dovednosti, navíc v kombinaci se zahraniční zkušeností. Ta je s nadstandardní  jazykovou výbavou a vysokou mírou flexibility hlavní konkurenční výhodou absolventů FMV na trhu práce. Studenty jsou přitom stáže často mylně vnímány jako vzájemně se vylučující alternativa se studiem v zahraničí. V rámci studia lze přitom absolvovat jak studijní pobyt, tak pracovní stáž a na obě tyto aktivity čerpat finanční podporu, jak z fondů Erasmus+, tak ze stipendijního fondu FMV.

Informace o stážích a praxích FMV:

Odborné praxe a stáže pro studenty

Možnosti jejich finanční podpory

OPPA

Aktuality:

Mimosemestrální kurz 2SM441 Praxe ekonomické diplomacie - mnohostranné ekonomické vyjednávání

Studentka FMV na stáži v Mexiku (CzechTrade)

Zkušenosti stážistky FMV ze stáže v Českém centru (Mnichov)

Vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší diplomovou práci vypracovanou ve spolupráci s konkrétní firmou

Ekonomická diplomacie – nejnovější v nabídce vedlejších specializací FMV

Stážista z FMV na největší diplomatické misi ČR