Hledat
Pokročilé hledání
Projekt na podporu stáží a praktických dovedností studentů FMV

OPPA_logo_bez_textuOd 1. dubna 2014 realizuje Fakulta mezinárodních vztahů projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V jeho rámci bude fakulta dále rozvíjet systém praxí a stáží uznatelných do studia magisterských oborů a realizovat takové metody výuky, které zvýší praktické dovednosti jejích studentů a absolventů.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost absolventů studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy na domácím i mezinárodním trhu práce rozvojem systému pracovních praxí a stáží a implementace praktických metod výuky založených na spolupráci s firmami a institucemi v oborech relevantních pro zaměření studia na Fakultě mezinárodních vztahů. V rámci projektu budou realizovány zejména tyto činnosti:

Rozvoj systému stáží a praxí, a to jak v českých firmách orientujících se na zahraniční trhy, tak ve firmách a institucích v zahraničí.

Zapojení manažerů a kompetentních pracovníků těchto firem do výuky v rámci programu Mezinárodní ekonomické vztahy.

Zpracování reálných případových studií a jejich implementace do výuky v rámci programu Mezinárodní ekonomické vztahy.

Podpora zpracování diplomových prací zaměřených na reálné případy a požadavky firem.

Vzdělávání zaměstnanců FMV v oblasti praktických metod výuky a spolupráce s firmami a sdílení mezinárodních zkušeností s obdobně zaměřenými vysokými školami.

V rámci informační kampaně se FMV zaměří zejména na informovanost studentů o možnostech stáží a praxí, které jsou jedinečnou možností, jak obohatit akademické znalosti také o praktické dovednosti, navíc v kombinaci se zahraniční zkušeností. Ta je s nadstandardní  jazykovou výbavou a vysokou mírou flexibility hlavní konkurenční výhodou absolventů FMV na trhu práce. Studenty jsou přitom stáže často mylně vnímány jako vzájemně se vylučující alternativa se studiem v zahraničí. V rámci studia lze přitom absolvovat jak studijní pobyt, tak pracovní stáž a na obě tyto aktivity čerpat finanční podporu, jak z fondů Erasmus+, tak ze stipendijního fondu FMV.

Informace o stážích a praxích FMV:

Odborné praxe a stáže pro studenty

Možnosti jejich finanční podpory

OPPA

Aktuálně nabízené pozice a běžící výběrová řízení:

Aktuální nabídka praxí

Novinka v nabídce semestrálních stáží: Českomoravská stavební spořitelna

Lasvit: výjimečná semestrální stáž v Miláně

Mezinárodní stipendijní pobyt v Německém spolkovém sněmu

Výběrové řízení na stáže: Stálé zastoupení Slovenské republiky při EU – Brusel

Výběrové řízení na dvě stáže v Ženevě: lidská práva a agenda WTO/WIPO

Výběrové řízení na stáž v CEBRE