5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Proběhlo únorové Stínování výuky pro zájemce o studium na FMV VŠE v Praze

stinovani sm 2Na Fakultě mezinárodních vztahů se i v letním semestru uskutečnil úspěšný projekt Stínování výuky, který je organizován pro zájemce o studium. Ti mají v rámci události možnost přijít na VŠE a zažít den vysokoškolského studenta v doprovodu současných studentů fakulty. Stínování se zúčastnilo přes 30 vybraných středoškoláků a pro velký zájem se akce uskuteční ještě v březnovém termínu.

První Stínování výuky letního semestru se konalo v úterý 24. 2. 2015. Středoškoláci, kteří se přišli podívat do výuky na FMV, byli rozděleni do skupin podle jejich preferencí, přičemž každá skupina měla připravený program s ohledem na vybraný obor. Program byl složen z návštěvy přednášek a cvičení typických pro daný obor, společného obědu, prohlídky budov školy a v neposlední řadě také prezentace oboru a fakulty, po které následovala diskuze. Každé skupině zájemců se věnoval současný student oboru, o který se zájemci chtějí ucházet tak, aby prezentaci obohatil hlavně o své vlastní zážitky a zkušenosti nabité během studia svého oboru. V rámci diskuse dostali zájemci odpovědi na různé otázky ohledně studia na VŠE nebo přijímacího řízení.

stinovani sm 1

Zájemci o studium na Fakultě mezinárodních vztahů hodnotili stínování velmi pozitivně. Vyzdvihli zejména fakt, že si nevšimli, že by podobné události pro zájemce organizovala i nějaká jiná česká fakulta a možnost ptát se přímo současných studentů.

Rádi bychom poděkovali zájemcům a účastníkům únorového Stínování za jejich velký zájem a působivě napsané motivace pro studium na Fakultě mezinárodních vztahů, které sloužily jako kritérium pro výběr uchazečů na tuto událost.

Pro další zájemce o studium na Fakultě mezinárodních vztahů, které možnost nahlédnout do výuky na FMV zaujala, je otevřen ještě termín 25. března 2015 (přihlášky do neděle 15. 3. 2015). Podmínky pro přihlašování jsou zveřejněny zde a na facebookové stránce určené pro zájemce o studium Přidej se k nám.